ÅPEN UTLYSNING: MUNCH TILBYR EN OSLO-BASERT FRILANSFORMIDLER EN UNIK MULIGHET

Som del av SOLO OSLO-serien, tilbyr MUNCH en Oslo-basert frilansformidler mulighet til å utvikle sin formidlingspraksis. Oppdraget tildeles en person som er tidlig i karrieren, og som viser en egen vilje til å gå nye veier for å formidle kunst.

Constance Tenvik og Ifrah Osman er valgt til SOLO OSLO IV (2024)

Etter en åpen utlysning er Constance Tenvik og Ifrah Osman valgt til henholdsvis kunstner og formidler til den fjerde utgaven av SOLO OSLO.

Det kom inn nærmere 200 søknader til den åpne utlysningen til SOLO OSLO, en del av MUNCHs satsing på samtidskunst, støttet av Talent Norge og Canica. Juryen har bestått av Amina Sahan, Karen Reini. Tove Aadland Sørvåg, Tominga O’Donnell og juryleder Steffen Håndlykken.

- Jeg er imponert er over det høye nivået på søknadene som har kommet inn til SOLO OSLO, både for kunstnere og formidlere, sier Håndlykken. En åpen utlysning, som i SOLO OSLO, gir alle muligheten til å søke om en utstilling i en av våre største og mest markante kunstinstitusjoner. Juryen har hatt en vanskelig oppgave med å velge én kunstner og formidler, og vi har hatt gode diskusjoner hvor våre ulike erfaringer fra innsiden og utsiden av museet har kommet oss til gode. Vi står igjen med to høyt kvalifiserte fagpersoner, og vi ser fram til å følge arbeidet deres i året frem til utstillingsåpningen.

- Steffen Håndlykken, juryleder

Med utgangspunkt i en spesifikk publikumsgruppe skal formidleren utvikle et nyskapende formidlingsprosjekt. Formidleren følger utstillingsprosjektet i SOLO OSLO fra start i dialog med kunstner og museets fagstab.

Oppdraget honoreres med 150.000 NOK. Det vil også være produksjonsmidler tilgjengelig.

HVEM KAN SØKE?

  • Formidlere som er tidlig i karrieren og ønsker å utvikle sin praksis.
  • Formidler må være basert i Oslo under prosjektperioden (høst 2023 til høst 2024). 

Søknaden skal inneholde:

  • Motivasjonsbrev med en beskrivelse av prosjektets publikumsgruppe (rundt 250 ord).
  • CV og referanser.
  • Portfolio over relevante tidligere prosjekter.

SOLO OSLO-serien er støttet av Talent Norge og Canica.