ÅPEN UTLYSNING: MUNCH TILBYR EN OSLO-BASERT FRILANSFORMIDLER EN UNIK MULIGHET

Som del av SOLO OSLO-serien, tilbyr MUNCH en Oslo-basert frilansformidler mulighet til å utvikle sin formidlingspraksis. Oppdraget tildeles en person som er tidlig i karrieren, og som viser en egen vilje til å gå nye veier for å formidle kunst.

Med utgangspunkt i en spesifikk publikumsgruppe skal formidleren utvikle et nyskapende formidlingsprosjekt. Formidleren følger utstillingsprosjektet i SOLO OSLO fra start i dialog med kunstner og museets fagstab.

Oppdraget honoreres med 150.000 NOK. Det vil også være produksjonsmidler tilgjengelig.

HVEM KAN SØKE?

  • Formidlere som er tidlig i karrieren og ønsker å utvikle sin praksis.
  • Formidler må være basert i Oslo under prosjektperioden (høst 2023 til høst 2024). 

Søknaden skal inneholde:

  • Motivasjonsbrev med en beskrivelse av prosjektets publikumsgruppe (rundt 250 ord).
  • CV og referanser.
  • Portfolio over relevante tidligere prosjekter.

Alle vedlegg skal være i PDF-format (maks 10 MB).

Søknadsfrist: 30.04.2023.

Send søknaden til utlysning@munchmuseet.no

Merk eposten med «Formidler SOLO OSLO».

De innsendte søknadene vil bli vurdert av en fagjury. Inntil seks søkere inviteres til intervju med juryen. I utvelgelsen vil refleksjoner rundt samarbeid, publikumsbehov og hva som kreves for å produsere et nyskapende formidlingsprosjekt vektlegges.

Søknadene vurderes uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Tildelingen annonseres på MUNCH sine nettsider i løpet av uke 25. Det er dessverre ikke anledning til å gi individuell tilbakemelding.

SOLO OSLO-serien er støttet av Talent Norge og Canica.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer