Edvard Munch Stories: Unseen Munch Painting Discovered

Denne gangen lurer vi på hvilke hemmeligheter Edvard Munch gjemte i safen sin på Ekely i serien Edvard Munch Stories:

Følg oss i sosiale medier og få små og store historier om Edvard Munch og hans kunstnerskap