Edvard Munch Stories: Hidden Clues in Munch's art: Hands

Har du lagt merke til at det ofte mangler både hender og fingrer i Edvard Munchs motiver? I denne utgaven av Edvard Munch Stories undersøker vi hvorfor maleren nesten aldri malte hender:

Følg oss i sosiale medier og få små og store historier om Edvard Munch og hans kunstnerskap