Edvard Munch Stories: Mermaids in the Moonlight

I denne utgaven av Edvard Munch Stories forteller vi hvofor mange malere ble interessert i havfruer i 1893.

Følg oss i sosiale medier og få små og store historier om Edvard Munch og hans kunstnerskap