Døden i sykeværelset

Death in the Sickroom

Tempera and crayon on canvas
1893

Inventory number: PE.M.00099

Catalogue raisonné: Woll M 329

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Details

Comment
Plahter’s examinations of the paint layer indicate the use of oil, in some places probably mixed with egg or casein, while the binder in the ground seems to be egg or casein tempera. He therefore concluded that the designation casein tempera (I. Langaard,
Show more
Title Døden i sykeværelset (NO) Death in the Sickroom (EN) Der Tod im Krankenzimmer (DE)
Painter Edvard Munch, Norwegian
Date 1893
Classification Paintings
Material/technique Tempera and crayon on canvas
Dimensions Image: 152,5 × 169,5 cm
Signed Signert n.v. «E Munch»
Owner/Collection Andre eiere
Inventory number PE.M.00099
Bibliography
Ohlsen, "Nils Beckmann and Munch: Distant and Yet Quite Close", Munch and Expressionism, utst.kat. Neue Galerie, New York 2016, s. 58

Alarcó, Paloma, Edvard Munch. Archetypes, utst.kat. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 2015, s. 17, 30

Dijk, Maite van, "International artists at the Salon des Indépendants in Paris: the case of Edvard Munch (1896 and 1897)" i Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870–1914. Strangers in Paradise, 2015, s. 46

Steihaug, Jon-Ove, "Edvard Munch's Dramatic Art", Edvard Munch. Archetypes, utst.kat. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 2015, s. 157

Edvard Munch 1863–1944, utst.kat. MM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2013, kat.nr. 44, s. 135, 200

Edvard Munch in the National Museum of Norway. (Oversatt til kinesisk av Meng Yong), Royal Norwegian Embassy, Beijing 2013, s. 24

Endresen, Signe, "Mannen og kunstneren. Den mørke mannsfiguren i Edvard Munchs malerier 1891–1908", i Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur, Oslo 2013, s. 229

Grøgaard, Stian, Edvard Munch. Et utsatt liv, Oslo 2013, fig. 28, s. 350

Bischoff, Ulrich, Edvard Munch 1863–1944: Images of Life and Death, Köln 2011, s. 56

Lampe, Angela og Clément Chéroux (ed.), Edvard Munch. The Modern Eye / Edvard Munch. Der Moderne Blick / Edvard Munch. L'oeil moderne, utst.kat. Tate Modern, London 2012 / Schirn Kunsthalle, Frankfurt 2012 / Centre Pompidou, Paris 2011, s. 113f, 116, 132

Shiff, Richard, "Vibations", Edvard Munch ou l'"Anti-Cri", utst.kat. Pinacothèque de Paris, Paris 2010, upaginertToudoire-Surlapierre, Frédérique og Nicolas Surlapierre, Edvard Munch – Francis Bacon: Images du corps, Orizons, 2009, fig. 18

Ustvedt, Øystein og Trond E. Aslaksby, Edvard Munch: "Det syke barn". Historien om et mesterverk / "The Sick Child". The Story of a Masterpiece, Nasjonalmuseet, Oslo 2009, s. 39

Lange, Marit, "Skrik etc. nok engang kontrafaktisk kunsthistorie", Kunst og Kultur, årg. 88, nr. 4, 2005, s. 247

Vigtel, Gudmund, "The Impact of Early Munch", After the Scream. The Late Paintings of Edvard Munch, utst.kat., Atlanta 2002, s. 27

Plahter, Leif Einar, "Beneath the surface of Edvard Munch. Technical examinations of four paintings by Edvard Munch", Conservare necesse est. Festskrift til Leif Einar Plahter på hans 70-årsdag, Oslo 1999, s. 121

Plahter, Leif Einar, Munch under overflaten. Teknisk undersøkelse av fire malerier av Edvard Munch = Below the surface of Edvard Munch. Technical examination of four paintings by Edvard Munch, Oslo 1994

Bischoff, Ulrich, Edvard Munch, Köln 1993, s. 56

Geneviève Aitken, "Edvard Munch et la scène française", Munch et la France (Paris 1991) "Edvard Munch og det franske teater", Munch og Frankrike, utst.kat., Oslo 1992, s. 226

Heller, Reinhold, Munch. His Life and Work, London 1984, s. 114

Eggum, Arne, "Major Paintings", Edvard Munch. Symbols & Images, utst.kat., Washington 1978, s. 52

Svenæus, Gösta, Edvard Munch. Das Universum der Melancholie, Lund 1968, s. 75

Langaard, Ingrid Lindbäck, Edvard Munch. Modningsår, Oslo 1960, s. 148

Svenæus, Gösta, Idé och innehåll i Edvard Munchs konst, Oslo 1953, s. 72

Thiis, Jens, Edvard Munch og hans samtid. Slekten, livet og kunsten. Geniet, Oslo 1933, s. 218
Show more