Interiør, Thv. Meyers gate 48

Interior, 48 Thorvald Meyer Street

Watercolour
1875–1876

Inventory number: MM.T.02951

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Details

Title Interiør, Thv. Meyers gate 48 (NO) Interior, 48 Thorvald Meyer Street (EN)
Painter Edvard Munch
Date 1875–1876
Classification Drawings
Tools/material Watercolour Wove paper
Dimensions Paper: 61 × 70 mm
Markings Fra Th. Meiers gt 48. // Thv. Meiers gt. 48. E. Munch 12 år [penn, skrevet av Inger Munch på papiret tegningen er klebet opp på]
Owner/Collection Munchmuseet
Inventory number MM.T.02951

See also