Den døde moren og barnet

The Dead Mother and the Child

Pencil, charcoal
1896–1899

Inventory number: MM.T.00301-recto

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Details

Title Den døde moren og barnet (NO) The Dead Mother and the Child (EN)
Painter Edvard Munch
Date 1896–1899
Classification Drawings
Tools/material Pencil, charcoal Cardboard
Dimensions Paper: 505 × 655 × 0,8 mm
Owner/Collection Munchmuseet
Inventory number MM.T.00301-recto
Bibliography
Bruteig, Magne, "'...det skjønneste av alt...'" i Edvard Munchs Livsfrise: en rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918, utst. kat. MM, 2002, ill. s. 80

Eggum, Arne, Edvard Munch: Livfrisen fra maleri til grafikk, Oslo 1990, ill. s. 287 (English edition: Edvard Munch: the Frieze of life from painting to graphic art)Munch, utst. kat. Palazzo Reale og Palazzo Bagatti Valsecchi, 1985, kat. nr. 105 / ill. s. 154

Eggum, Arne, Edvard Munch: malerier, skisser, og studier, Oslo 1983, ill. s. 162 (English edition: Edvard Munch: Paintings, sketches and studies)Stang, Ragna, Edvard Munch: mennesket og kunstneren, Oslo 1982, ill. s. 35 (English edition: Edvard Munch : the man and his art) Eggum, Arne, "Das Todesthema bei Edvard Munch" i Munch: Liebe-Angst-Tod, Bielefeld 1980, ill. s. 366

Edvard Munch: Symbols and Images, utst. kat. National Gallery of Art, Washington DC, 1978, kat. nr. 200 / ill. s. 170

Edvard Munch, 1863-1944, utst. kat. Muzeum Naradowe w Warszawie, 1977, kat. nr. 50 / ill. s. 51

Svenæus, Gösta, Im männlichen Gehirn II, Lund 1973, ill. s. 162 (omtalt s. 226, 229 i bind I)Edvard Munch. Tegninger, skisser og studier, utst. kat. MM, 1973, kat. nr. 61 / ill. s. 3

Edvard Munch: Das zeichnerische Werk, utst. kat. Kunstmuseum Bern, 1970, kat. nr. 33 / ill. nr. 19
Show more