Arbeidere i snø

Workers in Snow

Oil on canvas
1913–1915

Inventory number: MM.M.00371

Catalogue raisonné: Woll M 1091

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Details

Comment
Painted on plain weave linen canvas which has probably been primed by hand.
Title Arbeidere i snø (NO) Workers in Snow (EN) Arbeiter im Schnee (DE)
Painter Edvard Munch
Date 1913–1915
Classification Paintings
Material/technique Oil on canvas
Dimensions Image: 160,5 × 197 cm Technical dimensions: 160,6 × 197 cm Framed: 165 × 200,5 × 4,5 cm
Signed Usignert
Owner/Collection Munchmuseet
Inventory number MM.M.00371
Bibliography
Brandtzæg, Kari J., "Edvard Munch's impact on Norwegian modern art after WWI", i The Nordic Avant-gardes in the European context of the early 20

century, Roma 2017, s. 41–51

Dyvesveen, Guro, Edvard Munch i Moss 1913–1916. Undervisningshefte for 7. trinn, Moss 2016, s. 75

Flaatten, Hans-Martin Frydenberg, Edvard Munch i Moss. Kunst, krig og kapital på Jeløy 1913–1916, Moss 2014, s. 163

Woll, Gerd, "Recording the waves emitted by society", Edvard Munch. The Modern Eye / Edvard Munch. Der Moderne Blick / Edvard Munch. L'oeil moderne, utst.kat. Tate Modern, London 2012 / Schirn Kunsthalle, Frankfurt 2012 / Centre Pompidou, Paris 2011, s. 227, 229f, 232

Hamran, Ulf, "Menneskene rundt Munch på Skrubben: hvem var de egentlig?", i Kragerø Blad Vestmar, torsdag 30. april 2009, s. 10

Prelinger, Elizabeth, After the Scream. The late paintings of Edvard Munch, utst.kat., Atlanta 2002, s. 45

Woll, Gerd, "Fra Aulaen til Rådhuset. Edvard Munchs utsmykningsprosjekter 1909-1930", Edvard Munch. Monumentale prosjekter 1909-1930, utst.kat., Lillehammer 1993, s. 56 og s. 66

Stang, Ragna, Edvard Munch. Mennesket og kunstneren, Oslo 1977/Edvard Munch. Der Mensch und der Künstler, Königstein 1979/Edvard Munch. Leven en werk, Amsterdam 1979/Edvard Munch. The Man and His Art, New York 1979, s. 253

Brenna 1973, s. 203f;Svenæus, Gösta Edvard Munch. Im Männlichen Gehirn, Lund 1973, s. 291

Woll, Gerd, Edvard Munchs arbeiderfrise, upubl. avhandling (Magistergrad), Oslo 1972, s. 30

Gauguin, Pola, Edvard Munch, ny utg., Oslo 1946, s. 251

Thiis, Jens, Edvard Munch og hans samtid. Slekten, livet og kunsten. Geniet, Oslo 1933, ill. s. 297
Show more