Vårpløying

Spring Ploughing

Oil on canvas
1916

Inventory number: MM.M.00330

Catalogue raisonné: Woll M 1184

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Details

Comment
Painted on preprimed plain weave canvas with 13 x 10 threads per cm2.
Title Vårpløying (NO) Spring Ploughing (EN) Frühlingspflügen (DE)
Painter Edvard Munch, Norwegian
Date 1916
Classification Paintings
Material/technique Oil on canvas
Dimensions Image: 85 × 109,5 cm Technical dimensions: 84,8 × 109,7 cm Framed: 92.8 x 83.9 x 6 cm
Signed Usignert
Owner/Collection Munchmuseet
Inventory number MM.M.00330
Bibliography
Flaatten, Hans-Martin Frydenberg, "Byen, fjorden og landskapet. Edvard Munchs søken etter stedenes sjel", Edvard Munch 1863–1944, utst.kat. MM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2013, kat.nr. 181, s. 97

Arentz, Hans L. (red.), Edvard Munch og hans samtid, MM, Oslo 2012, (Munch for barn), s. 19

Ohlsen, Nils, "Ein Jahresfries. Die Landschaft im Spätwerk von Edvard Munch", Edvard Munch. Bilder aus Norwegen, utst.kat., Emden 2004, s. 21

Prelinger, Elizabeth, After the Scream. The late paintings of Edvard Munch, utst.kat., Atlanta 2002, s. 55

Woll, Gerd, "Fra Aulaen til Rådhuset. Edvard Munchs utsmykningsprosjekter 1909–1930", Edvard Munch. Monumentale prosjekter 1909–1930, utst.kat., Lillehammer 1993, s. 76
Show more