Det syke barn

The Sick Child

Oil on canvas
1925

Inventory number: MM.M.00051

Catalogue raisonné: Woll M 1561

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Details

Comment
Painted on preprimed plain weave linen canvas with 10 x 10 threads per cm2.
Title Det syke barn (NO) The Sick Child (EN) Das kranke Kind (DE)
Painter Edvard Munch, Norwegian
Date 1925
Classification Paintings
Material/technique Oil on canvas
Dimensions Image: 117,5 × 116 cm Technical dimensions: 117,4 × 116,2 cm Framed: 125,4 × 124,5 × 6,2 cm
Signed Signert o.h. «E Munch»
Owner/Collection Munchmuseet
Inventory number MM.M.00051
Bibliography
Lampe, Angela og Clément Chéroux (ed.), Edvard Munch. The Modern Eye / Edvard Munch. Der Moderne Blick / Edvard Munch. L'oeil moderne, utst.kat. Tate Modern, London 2012 / Schirn Kunsthalle, Frankfurt 2012 / Centre Pompidou, Paris 2011, nr. 13, s. 31, 260

Chang, Alison W., Negotiating Modernity: Edvard Munch's Late Figural Work 1900–1925, upublisert avhandling (PhD), University of Pennsylvania, Philadelphia 2010, fig. 4.12

Fuhr, Michael, et.al., Edvard Munch und das Unheimliche, utst.kat. Leopold Museum, Wien 2009, s. 77

Ustvedt, Øystein og Trond E. Aslaksby, Edvard Munch: "Det syke barn". Historien om et mesterverk / "The Sick Child". The Story of a Masterpiece, Nasjonalmuseet, Oslo 2009, s. 9–105

Schröder, Klaus Albrecht og Antonia Hoerschelmann (red.), Edvard Munch. Thema und Variation / Edvard Munch. Theme and variation, utst.kat. Albertina, Wien 2003, s. 249

Schneede, Uwe M., Das kranke Kind. Arbeit an der Erinnerung, Frankfurt 1984, s. 59

Eggum, Arne, "The Theme of Death", Edvard Munch. Symbols & Images, utst.kat., Washington 1978, s. 153

Løchen, Ingeborg Motzfeldt, "Mine samtaler med Edvard Munch", Edvard Munch som vi kjente ham, Oslo 1946, s. 63ff
Show more