Amor og Psyke

Cupid and Psyche

Oil on canvas
1907

Inventory number: MM.M.00048

Catalogue raisonné: Woll M 769

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Details

Comment
Painted with powerful impasto strokes on preprimed plain weave linen canvas, with 22 x 18 threads per cm2.
Title Amor og Psyke (NO) Cupid and Psyche (EN) Amor und Psyche (DE)
Painter Edvard Munch, Norwegian
Date 1907
Classification Paintings
Material/technique Oil on canvas
Dimensions Image: 120 × 99,5 cm Framed: 127,8 × 107,2 × 6,5 cm Technical dimensions: 119,8 × 99,4 cm
Signed Signert o.h. «E. Munch 1907»
Owner/Collection Munchmuseet
Inventory number MM.M.00048
Bibliography
Bal, Mieke, Emma & Edvard Looking Sideways. Loneliness and the Cinematic, utst.kat. MM, Oslo 2017, fig. 8.5, s. 163f, 166

Sulerud, Gard Jørgen, Edvard Munch: Mord/Marat-bildene – en studie av visuelle endringer i form og tematikk, upublisert avhandling (Masteroppgave i kunsthistorie), UiO våren 2017, s. 21

Steihaug, Jon-Ove, red., Mapplethorpe + Munch, utst.kat. MM, Oslo 2016, kat.nr. 200, s. 107

Jansen, Leo, "Blandede teknikker: Munch og Van Gogh som forfattere" / "Mixed media: Munch and Van Gogh as writers ", Munch + Van Gogh, utst.kat. MM, Oslo 2015 og Van Gogh Museum, Amsterdam 2015, (norsk, engelsk og nederlandsk utg.), nr. 160, s. 197

Steihaug, Jon-Ove, "Edvard Munch's Dramatic Art", Edvard Munch. Archetypes, utst.kat. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 2015, s. 157

Steihaug, Jon-Ove, "Edvard Munch's Dramatic Art", Edvard Munch and the Modern Soul, utst.kat. Seoul Arts Center, Seoul 2014, kat.nr. 66, s. 31

Edvard Munch 1863–1944, utst.kat. MM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2013, kat.nr. 141

Gaillard, Nicole, "Munch: le triomphe de Carmen", i Couples peints. Esthètique de la réception et peinture figurative, Lausanne, 2013, s. 108

Grøgaard, Stian, Edvard Munch. Et utsatt liv, Oslo 2013, fig. 42, s. 351

Schaefer, Barbra (red.), 1912. Mission Moderne. Die Jahrhundertschau des Sonderbundes, utst.kat. Walraff das Museum, Köln, 2012, kat.nr. 72, s. 444, 604

Eggum, Arne, "The woman, he must weep", Lampe, Angela og Clément Chéroux (red.), Edvard Munch. The Modern Eye / Edvard Munch. Der Moderne Blick / Edvard Munch. L'oeil moderne, utst.kat. Tate Modern, London 2012 / Schirn Kunsthalle, Frankfurt 2012 / Centre Pompidou, Paris 2011, s. 138

Rutkowski, Eva, Edvard Munch's Frauen: Frauendarstellung in den frühen Gemälden des norwegischen Malers Edvard Munch, Saarbrücken 2008, s. 74

Marjanovic, Marianne Berger, "Fortellerstrategi og iscenesettelse", Avkledd. Studenter velger Munch, utst.kat., Oslo 2004, s. 51

Asendorf, Christoph, "Kraft, Trieb, Wille – Munchs energetisches Welttheater im Kontext des Fin de Siècle", Edvard Munch. Thema und Variation/"Power, instinct, will – Munch's energetic world theater in the context of Fin de siècle", Edvard Munch. Theme and variation, utst.kat., Wien 2003, s. 89

Bruno, Gianfranco, "Edvard Munch – il poema dell'immaginario", Munch, utst.kat., Milano 1985, s. 40

Eggum, Arne, "Das grüne Zimmer", Edvard Munch. Höhepunkt des malerischen Werks im 20. Jahrhundert, utst.kat. Kunstverein in Hamburg, Hamburg 1984, s. 40

Eggum, Arne, Edvard Munch. Malerier – skisser – studier / Edvard Munch. Peintures – esquisses – etudes, Oslo 1983, s. 227

Krieger, Peter, Edvard Munch. Der Lebensfries, utst.kat., Berlin 1978, s. 120

Stang, Ragna, Edvard Munch. Mennesket og kunstneren, Oslo 1977/Edvard Munch. Der Mensch und der Künstler, Königstein 1979/Edvard Munch. Leven en werk, Amsterdam 1979/Edvard Munch. The Man and His Art, New York 1979, s. 209

Hodin, J.P., Edvard Munch, London 1972, s. 118

Glaser, Curt, Edvard Munch, Berlin 1917, rev. opplag: 1918, 1922, s. 120
Show more

See also