Melankoli

Melancholy

Oil on canvas
1893

Inventory number: MM.M.00033

Catalogue raisonné: Woll M 316

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Details

Comment
The white ground was probably applied manually, and the canvas structure shines through in several places. The canvas is plain weave linen with ca. 12–14 x 12–14 threads per cm2.Thurmann-Moe (Munch-museet’s file) presumes that the picture was painted us
Title Melankoli (NO) Melancholy (EN) Melancholie (DE)
Painter Edvard Munch, Norwegian
Date 1893
Classification Paintings
Material/technique Oil on canvas
Dimensions Image: 85 × 129.5 cm Technical dimensions: 85.1 × 129.3 cm Framed: 100.3 × 144.2 × 9 cm
Signed Usignert
Owner/Collection Munchmuseet
Inventory number MM.M.00033
Bibliography
Iranowska, Joanna, "What is a 'Good' Copy of Edvard Munch's Painting? Painting Reproductions on Display", i Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 9, issue 1, 2017, s. 44f, 47

Schneede, Uwe M., "Bilder i samklang: Van Goghs ‘dekorasjon’ og Munchs Livsfrise" / "Pictures in concert: Van Gogh's 'Decoration' and Munch's Frieze of life", Munch + Van Gogh, utst.kat. MM, Oslo 2015 og Van Gogh Museum, Amsterdam 2015, (norsk, engelsk og nederlandsk utg.), s. 161

Endresen, Signe, "Mannen og kunstneren. Den mørke mannsfiguren i Edvard Munchs malerier 1891–1908", i Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur, Oslo 2013, s. 221

Lampe, Angela og Clément Chéroux (ed.), Edvard Munch. The Modern Eye / Edvard Munch. Der Moderne Blick / Edvard Munch. L'oeil moderne, utst.kat. Tate Modern, London 2012 / Schirn Kunsthalle, Frankfurt 2012 / Centre Pompidou, Paris 2011, s. 37, 83, 196, 203

Pettersen, Petra, "Livsfrisen 1918 i Munch-museet 2002 – en kort redegjørelse for billedutvalget", Edvard Munchs Livsfrise. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918, utst.kat., Oslo 2002, s. 139 Topalova-Casadiego, Biljana, "Studie av maleriteknikk i et utvalg av Edvard Munchs malerier", del av upubl. doktoravhandling, Praha 2002
Show more