Melankoli

Melancholy

Oil on canvas
1893

Inventory number: MM.M.00033

Catalogue raisonné: Woll M 316

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Details

Comment
The white ground was probably applied manually, and the canvas structure shines through in several places. The canvas is plain weave linen with ca. 12–14 x 12–14 threads per cm2.Thurmann-Moe (Munch-museet’s file) presumes that the picture was painted us
Title Melankoli (NO) Melancholy (EN) Melancholie (DE)
Painter Edvard Munch, Norwegian
Date 1893
Classification Paintings
Material/technique Oil on canvas
Dimensions Image: 85 × 129.5 cm Technical dimensions: 85.1 × 129.3 cm Framed: 100.3 × 144.2 × 9 cm
Signed Usignert
Owner/Collection Munchmuseet
Inventory number MM.M.00033
Bibliography
Iranowska, Joanna, "What is a 'Good' Copy of Edvard Munch's Painting? Painting Reproductions on Display", i Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 9, issue 1, 2017, s. 44f, 47

Schneede, Uwe M., "Bilder i samklang: Van Goghs ‘dekorasjon’ og Munchs Livsfrise" / "Pictures in concert: Van Gogh's 'Decoration' and Munch's Frieze of life", Munch + Van Gogh, utst.kat. MM, Oslo 2015 og Van Gogh Museum, Amsterdam 2015, (norsk, engelsk og nederlandsk utg.), s. 161

Endresen, Signe, "Mannen og kunstneren. Den mørke mannsfiguren i Edvard Munchs malerier 1891–1908", i Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur, Oslo 2013, s. 221

Lampe, Angela og Clément Chéroux (ed.), Edvard Munch. The Modern Eye / Edvard Munch. Der Moderne Blick / Edvard Munch. L'oeil moderne, utst.kat. Tate Modern, London 2012 / Schirn Kunsthalle, Frankfurt 2012 / Centre Pompidou, Paris 2011, s. 37, 83, 196, 203

Pettersen, Petra, "Livsfrisen 1918 i Munch-museet 2002 – en kort redegjørelse for billedutvalget", Edvard Munchs Livsfrise. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918, utst.kat., Oslo 2002, s. 139 Topalova-Casadiego, Biljana, "Studie av maleriteknikk i et utvalg av Edvard Munchs malerier", del av upubl. doktoravhandling, Praha 2002
Show more

We use cookies to gain insight, so that we can improve your experience on our site. Read more