Når MUNCH åpner i Bjørvika, vil samtidskunsten stå sentralt. I denne videobaserte utstillingsserien i tre deler – Contemporary Art Digital Shorts (CADS) – får du oppleve flere kunstnere som du også vil møte i det nye museet. 

Den virtuelle verden har knyttet oss sammen gjennom pandemien, og gitt oss mulighet til å finne hverandre, og gjort sosiale nedstenginger og karantener mindre ensomme. Skillet mellom digital og fysisk tilstedeværelse er visket bort, men lengselen etter hverandres nærhet utenfor skjermen er desto sterkere.

CADS’ tre kapitler handler om ulike aspekter av en skjermbasert og digital virkelighet og hvordan denne innvirker på vår virkelighetsoppfatninger og identiteter.

CADS #1: Skjermkultur
11. 03. - 06.04.2021
Camille Henrot // Sofia Caesar // Stine Janvin // Milad Forouzandeh // Lex Brown

Hverdagen er for mange preget av ulike skjermer – til jobb, skole og fritid. Vi er alltid tilgjengelige gjennom telefon, nettbrett og PC. Omverden er bare et tastetrykk unna. Det er fort gjort å forsvinne i nettets kriker og kroker. Under koronapandemien ble skjermen for mange den eneste måten å kunne opprettholde sosial kontakt. Kunstnerne i første del av CADS belyser ulike sider av den skjermkulturen vi nå befinner oss i. De peker på hvor vanskelig det er å legge bort telefonen eller det absurde i å forsøke å slappe av på «bortekontoret». De viser også hvordan Internett har blitt en sårt tiltrengt forlengelse av hjemmet under pandemien, og hvordan kildemateriale fra uventede steder kan øke forståelsen for omverden.

Kuratert av Vilde M. Horvei & Ilavenil Vasuky Jayapalan.

CADS #2: Livets spill
15.04. - 11.05.2021
Simone C Niquille /Technoflesh // Cory Arcangel // Sondra Perry // Sara Sadik // Cao Fei

Det finnes ikke lenger et tydelig skille mellom innsiden og utsiden av våre digitale liv. Antall likerklikk påvirker oss positivt eller negativt, algoritmer kategoriserer hvem vi er basert på begrenset data og gigantselskaper tjener på vår digitale tilstedeværelse. Kunstnerne i den andre delen av CADS undersøker konsekvensene av at disse skillelinjene blir utydelige. Det blir på humoristisk vis poengtert hvor tåpelig en digital «tommel opp» kan være og hvor skremmende det kan bli hvis programvarer får avgjøre resultatet av et jobbintervju gjennom ansiktsgjenkjenning. Kunstnerne problematiserer at våre digitale kropper kan selges uten vårt samtykke, men viser også at et virtuelt liv kan skape et frirom til å føle, tenke og reflektere. Sammen viser verkene hvordan disse ulike verdenene er uløselig knyttet til hverandre.

Kuratert av Vilde M. Horvei & Ilavenil Vasuky Jayapalan.

CADS #3: Skeiv lengsel
20.05.- 18. 06. 2021
Bendik Giske // Jacolby Satterwhite // Erin Johnson //  Zackary Drucker // Xanthe Dobbie

Kunstnerne i den tredje delen av CADS retter et «skeivt» blikk mot den uforløste lysten, verdien av familie og internetts forførende egenskaper. Betydningen av familiebånd, være det seg biologisk eller valgt, feires og musikk og bevegelse er nøkkelen. Publikum inviteres til å finne ut hvilket «ekte» internettfenomen de er og barndommens dansebevegelser digitaliseres og får evig liv. Noen beveger seg melodisk og lengselsfullt gjennom et tomt, historisk teater, mens andre nyter fellesskapets frukter.

Etter en lang periode med nedstenginger peker kunstverkene lengtende og forhåpningsfullt mot en fremtid hvor intimiteten er skjermløs.

Kuratert av Vilde M. Horvei & Ilavenil Vasuky Jayapalan.