Sondra Perry
It’s in the Game ‘17
16:20 min

It’s in the Game tar utgangspunkt i en rettssak mot videospillprodusenten EA Sports og NCAA, et forbund i USA som organiserer basketball for høyskoler og universiteter.

NCAA mente at deres spillere ikke trengte å få betalt for at deres digitale profiler ble solgt til EA Sports, hvor de ble brukt for å lage videospill. Det ble argumentert for at det ikke var noen sammenheng mellom de digitale avatarene i videospillet og studentene som spilte basketball for skolelaget. Derimot ser vi i videoen at Sandy Perry, kunstnerens tvillingbror, gjenkjenner sine venner og seg selv i spillergalleriet til EA Sports. Sondra Perry sammenligner dette med hvordan store museumsinstitusjoner har bygget opp samlingen sin gjennom plyndring av andre lands gjenstander. På denne måten tvinges man til å tenke på nyere former for kolonialisering – en slags digital variant – hvor de utnyttede blir sittende igjen og se på en kopi av seg selv, produsert og eid av gigantindustrier.

Sondra Perry (1986) er en amerikansk kunstner basert i Perth Amboy, New Jersey. It’s in the Game ’17 var et bestillingsverk til Institute of Contemporary Art i Philadelphia og Henie Onstad Kunstsenter i forbindelse med utstillingen Myths of the Marble (2017).

Dette verket er en del av den digitale utstillingen CADS #2: Livets spill (15.04. - 11.05.2021)