Xanthe Dobbie
Real_Things (2021)

Xanthe Dobbie blander feministisk og skeiv teori med popkulturelle referanser og internettkultur. Hens arbeid speiler en samtid hvor internett fungerer som en spirituell guru og hvor identiteter og relasjoner formes like mye virtuelt som «borte fra tastaturet».

Real_Things er et bestillingsverk til MUNCH og er utformet som en typisk BuzzFeed-quiz, et fenomen hvor arbitrære valg avgjør hvilken personlighetstype du er. Basert på en rekke spørsmål om kropp, spiritualitet og datingvaner avgjør Real_Things om du er en «glitch» i systemet, en gudinne eller andre ikoniske nettfenomener. Real_Things reflekterer over vår søken etter svar og tilhørighet, men danner også grunnlag for algoritmisk kategorisering, all den tid slike quizzer også samler inn data som senere brukes til å mate oss med tilrettelagt reklame.

Xanthe (f. 1992) er en australsk kunstner, som bor og arbeider på Bundjalungs land.

Xanthe anerkjenner de opprinnelige eierne av landområdet dette arbeidet ble laget på, widjabul / wyabul-folket i Bundjalung-nasjonen og wurundjeri-folket i Kulin-nasjonen. Hen respekterer folkets eldste, i fortid, nåtid og fremtid.  Deres suverenitet ble aldri overgitt. Australia har alltid vært, og vil alltid være Aboriginernes land.

Dette verket er en del av utstillingen CADS #3: Skeiv lengsel (20.05. - 18.06.2021)