Bli med bak kulissene når MUNCH skal flytte den fantastiske arven etter Edvard Munch, og få et innblikk i hvordan våre konservatorer jobber med bevaring av den skjøre samlingen

MUNCHs samling består av over 42 000  objekter, hvorav 28 000 er kunstverk. I arbeidet med å systematisere og pakke disse jobbes det iherdig i museets flytteteam, for å sikre at kunsten skal være trygt på plass til nye MUNCH åpner i Bjørvika 2021

Solen (1910–11) er et av de største verkene i samlingen vår, og blir en del av samlingsutstillingen i 6. etasje i nye MUNCH. Maleriet var det første museumsobjektet som ble flyttet ut av det gamle museet på Tøyen, første inn i det nye – og nå også det første opp på veggen!

MUNCH på flyttefot:
TØYEN – BJØRVIKA

Hvordan flytte et museum fylt av uerstattelig kunst? Her er tre ting som har vært ekstra viktige for MUNCHs flytteteam: 

Når man jobber med uerstattelige kunstverk og høye verdier er det avgjørende med et kompetent og velfungerende team, som har tillit og er trygge på hverandre. I tillegg til faglig kompetanse, gode rutiner, arbeidsverktøy og prosjektplaner, er også den daglige, uformelle kontakten viktig. 

PROSJEKTETS KAFFEKVERN ER ET UVURDERLIG MØTESTED. GOD KAFFE FØRER TIL FINE SAMTALER OG SMARTE LØSNINGER

- Barbara De Haan, flytteprosjektets leder

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer