Bli med bak fasaden og se hvordan vi jobber med å bevare den fantastiske arven etter Edvard Munch. 

MUNCHs samling består av over 42 000  objekter, hvorav 28 000 er kunstverk. Her får du se hvordan konstervatorene jobber med den skjøre samlingen, og innblikk i hvordan flytteteamet jobbet for å sikre at kunsten skulle være trygt på plass til åpningen av MUNCH i Bjørvika 22. oktober 2021. 

MUNCH på flyttefot:
TØYEN – BJØRVIKA

Hvordan flytte et museum fylt av uerstattelig kunst? Her er tre ting som har vært ekstra viktige for MUNCHs flytteteam: 

Solen (1910–11) er et av de største verkene i samlingen vår, og blir en del av samlingsutstillingen i 6. etasje i nye MUNCH. Maleriet var det første museumsobjektet som ble flyttet ut av det gamle museet på Tøyen, første inn i det nye – og nå også det første opp på veggen!

Når man jobber med uerstattelige kunstverk og høye verdier er det avgjørende med et kompetent og velfungerende team, som har tillit og er trygge på hverandre. I tillegg til faglig kompetanse, gode rutiner, arbeidsverktøy og prosjektplaner, er også den daglige, uformelle kontakten viktig. 

PROSJEKTETS KAFFEKVERN ER ET UVURDERLIG MØTESTED. GOD KAFFE FØRER TIL FINE SAMTALER OG SMARTE LØSNINGER

- Barbara De Haan, flytteprosjektets leder