Bygget for fremtiden

MUNCH endrer Oslos silhuett, men bøyer seg ærbødig mot byen som omkranser bygningen. Dette er arkitektenes visjon.

- Edvard Munch handler om å ikke akseptere etablerte regler, om å slåss mot motsetninger, om å aldri gi opp. Bygningen er der, den har en sterk tilstedeværelse, og er en del av byen. Den sier: «Ok, her er jeg. Jeg har arven etter den viktigste kunstneren i Norges historie, og jeg ser bergtatt på Oslo og fjorden fordi det er byen og dens kollektive drømmer som har bygget meg.»

Sitatet over stammer fra Juan Herreros, partner ved arkitektkontoret estudio Herreros. Sammen med makkeren Jens Richter står han bak MUNCH i Bjørvika. Grunnsteinen til det nye museet ble nedlagt høsten 2016, etter en lang og opphetet debatt om både utforming og beliggenhet – ikke ulik den som foranlediget byggingen av museet på Tøyen.

Så hvorfor valgte arkitektene som de gjorde?

Fasaden vil gi MUNCH en gåtefull og stadig skiftende tilstedeværelse i Bjørvika, og gjenspeiler de fantastiske lysforholdene i Oslo som stadig endrer seg i løpet av dagen og gjennom de ulike årstidene.

Jens Richter, estudio Herreros

Juan Herreros og Jens Richter, estudio Herreros. Foto © Pablo G. Tribello

Et vertikalt museum

Konseptet for det nye bygget er basert på ideen om et vertikalt museum, der hovedfunksjonene er organisert i høyden. 60 meter høyt, kledd i resirkulerte, gjennomskinnelige og perforerte aluminiumsplater, og med den karakteristiske knekken i toppen, er bygget godt synlig og gjenkjennelig fra alle kanter. Mange utstillingsrom fordelt på enda flere etasjer åpner for stor variasjon i takhøyde og størrelse, slik at både permanente og temporære utstillinger vil kunne tilbys ideelle omgivelser. 

MUNCH, eksteriør.
MUNCH, eksteriør.
MUNCH, eksteriør.

Tårnet, som bygger på det lavereliggende podiet på tre etasjer, har en statisk og en dynamisk del. Den statiske er en tett betongkonstruksjon som oppfyller strenge krav til sikkerhet, klima- og dagslyskontroll knyttet til kunsten. Den dynamiske delen har en transparent og åpen fasade med utsyn over byen, der publikum kan bevege seg mellom utstillingsarealene. 

Arkitektene Juan Herreros og Jens Richter forteller mer om det vertikale museet.

Arkitektenes ønske er at publikum skal få øynene opp for ikke bare kunsten, men også Oslo og byens historie, og at bygningen på denne måten er med på å etablere en sterk relasjon mellom den urbane byutviklingen i området og Edvard Munchs kunst.

Et moderne klimahus

Strukturen med to ulike soner og klimasluser ved inngangen til alle utstillingshaller tillater energibesparende, naturlig ventilasjon i den dynamiske delen. I tillegg sørger den tette fasaden mot øst for at man unngår rask oppvarming i sommerhalvåret. I det hele tatt er svært mange av valgene arkitektene har tatt basert på klimahensyn. 

MUNCH, interiør.
MUNCH, eksteriør.
MUNCH, interiør.
MUNCH, eksteriør.
MUNCH, eksteriør.

MUNCH er et prestisjeprosjekt for Oslo kommune, og prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon i klimagassutslippene på områdene transport, energibruk og materialbruk sammenlignet med dagens standard.

En kompakt form, svært gode vinduer og delvis naturlig ventilasjon er blant tiltakene som gjør at man oppnår de ønskede energibesparelsene.

Arkitektene forteller mer om bærekraft.

Museet er bygget med lavkarbonbetong og resirkulert stål, og bæring og konstruksjon er prosjektert for å ha en teknisk levetid på 200 år. I tillegg har bygget passivhusstandard, som vil si at energibehovet er redusert ved hjelp av passive tiltak som ekstra varmegjenvinning, ekstra godt isolerte vinduer, og god varmeisolasjon. Bølgepanelet gir god solavskjerming, og bryter og styrer sollyset for å unngå store temperatursvingninger.

Bygningen, dens konseptuelle tilnærming og konstruksjonssystemer, ønsker å være et uttrykk for det kollektive miljøengasjementet i det norske samfunnet, som gjenspeiler dagens utfordringer og ønsket om innovasjon som selvsikkert beveger oss mot en bedre fremtid.

Juan Herreros.

I tillegg til byggets kvaliteter, er det innført en rekke tiltak som vil redusere klimaavtrykket. Det nye museet er koblet til et fjernvarmeanlegg, og et anlegg med kjøling fra sjøvann, samt et energistyringssystem som optimaliserer energibruken i bygget. Det er ingen parkeringsplasser i tilknytning til bygget, hverken til gjester eller ansatte. Beliggenheten like ved byens største trafikknutepunkt og 100 sykkelparkeringsplasser på Edvard Munchs plass, skal erstatte behovet for motorisert persontransport.

Samlet vil disse tiltakene sørge for at MUNCH vil ha lavere energiforbruk per kvm enn bygget vi forlater på Tøyen.

Et museum for alle

Herreros har hele tiden ønsket at MUNCH skal være et åpent museumsbygg, en forlengelse av gateplanet i Bjørvika, snarere enn et tradisjonelt kunstmuseum. Den nye bygningen byr på kunst-, kultur- og matopplevelser i 13 etasjer og toppes av en av Oslo vakreste utsikter. 

MUNCH, interiør.

I vårt rikholdige program av konserter, litteraturopplesninger og debatter, samt verksteder der barn og voksne kan skape inspirerende kunstopplevelser sammen, skal alle kunne finne noe som interesserer og inspirerer dem.  

De ansattes arealer er diskret synlige for gjestene ved museet, et uttrykk for arkitektenes ønske om å vise frem den store gruppen dedikerte profesjonelle som jobber med å konservere og presentere kunsten, og legge til rette for publikumsopplevelsen.

- Bygningen er del av en generasjon nye museer verden over som omdefinerer kulturinstitusjonene, og går videre fra ideen om et historisk arkiv for å skape sosiale samlingspunkter, møteplasser der alle kan finne noe å oppdage, sier Herreros.