Edvard Munchs reisekiste

Publisert: 10.12.2020. Sist endret: 09.03.2021

Hvilke historier kan en reisekiste fortelle oss? Konserveringen avslører detaljer om Munchs europaturer.

I forbindelse med flyttingen til nye MUNCH i Bjørvika, undersøkes alle gjenstandene i MUNCHs samling for å sikre at de er i en tilstand som vil tåle flytting. Hvis det avdekkes risiko for tap eller skade ved en gjenstand, blir denne behandlet av museets konservatorer før den pakkes ned.

Dette gjelder blant annet en reisekiste som Edvard Munch brukte på sine mange turer rundt i Europa.

Munch besøkte Dresden for første gang i 1893, og senere også ved flere anledninger etter århundreskiftet. Han reiste til Berlin i 1902, og leide et atelier i Lützowstrasse 82. I museets samling finnes det to fotografiske selvportretter av Munch i atelieret i Berlin, der han sitter på nettopp denne reisekisten som nå er til konservering.

Edvard Munch: Edvard Munch på sin reisekoffert i atelieret i Lützowstrasse 82 I. Fotografi, 1902. Foto © Munchmuseet

Edvard Munch: Edvard Munch på sin reisekoffert i atelieret i Lützowstrasse 82 II. Fotografi, 1902. Foto © Munchmuseet

Hvilte ut i Bad Kösen

Munch reiste mye rundt i Tyskland i perioden 1902-1908. Etikettene på reisekisten avdekker spennende informasjon, og både endestopp og mellomstopp er dokumentert – som Dresden, Berlin og Bad Kösen.

Se video: Kunstprat om Munch's forhold til kysten, natur og friluft

I Bad Kösen oppholdt Munch seg på et kursted fra 1905-06 der han hvilte ut og fikk behandling for sin nervøse lidelse. Under dette oppholdet malte han faktisk på et posthumt portrett av filosofen Friedrich Nietzsche (1906).

Edvard Munch: Friedrich Nietzsche. Olje og tempera på lerret, 1906. Foto © Munchmuseet

Slik jobber konservatorene

Den flotte reisekisten er trukket med malt lerretsduk som bærer preg av tidens tann; reisekisten har angivelig vært i flitting bruk. Malingen er i flere områder ustabil og lerretet har enkelte steder revnet og fått hull, spesielt rundt låsen på framsiden.

Papirkonservator Cosima Walter jobber med konserveringen av Edvard Munchs reisekiste. Foto © Munchmuseet

Kisten har også flere delvis løse papiretiketter med rifter. Det er fare for at etikettene kan bli ytterligere skadet, og at de løse malingflakene vil løsne og falle av dersom de ikke behandles.

MUNCHs papirkonservator Cosima Walter jobber med å konservere kisten, og til festing av løse malingsflak benytter hun funori, et klebemiddel fremstilt fra japansk sjøgress. Fordelene med funori er at det blir matt ved opptørking og at det er kompatibelt med originalmaterialet.

Papiretikettene myknes før behandling, og her fukter Cosima papiret lett før det blir klebet tilbake til lerretet med hvetestivelsesklister. Riftene på etikettene forsterkes med samme klebemiddel og tynt japanpapir.

100 gjenstander fra dødsboet stilles ut

Munch fortsatte med å reise til og rundt i Tyskland i årene mellom 1910 og sent 1920-tall, og det er kommet frem at han mye mulig brukte kister som denne for å transportere grafikk.

Reisekisten skal stilles ut i en av de permanente utstillingene i det nye museet i Bjørvika, en interaktiv opplevelse der den sammen 100 andre objekter fra Munchs dødsbo Ekely vil gi et unikt innblikk i livet til den berømte kunstneren.