5 høydepunkt i Frihetens former

En kort guide til utstillingens temaer og hva du kan oppleve.

I årene etter andre verdenskrig erklærer kunstnerne sin helt egen krig. En krig mot tradisjoner, utdaterte teknikker og gamle kunstutrykk som ønsket å speile en realistisk virkelighet. To parallelle kunstbevegelser utviklet seg i USA og Europa, og kontakten mellom dem var hyppig og fruktbar. Utstillingen Frihetens former gir et unikt innblikk i denne spennende epoken i moderne kunsthistorie. Her kan du gjenoppleve øyeblikkene der kunstnerne tok radikale beslutninger, og oppfant innovative metoder.

Dette er noen av utstillingens høydepunkt: 

Fra utstillingen Frihetens former på MUNCH (23.02.–21.05.2023) Foto: Munchmuseet

1. Lær om abstrakt ekspresjonisme 

Alt dreier seg om abstrakt kunst i Frihetens former. Kunst som representerer følelser og mentale tilstander utenfor og bortenfor den synlige verden. Lerretet, og selve handlingene som utføres når maleriene lages, blir en del av selve kunstverket. Kunstnerne traktet etter frihet, noe som førte til at nye stiler og måter å male på oppstod, fra store og rotete lerreter til brede og fargerike flater. Her kan du fordype deg i maleriene, og la deg innkapsle. 

Transatlantisk samtale

Før andre verdenskrig var det Paris som var verdens kunsthovedstad. Under og etter krigen flyttet mange kunstnere til New York, som fort fikk status som det nye sentrumet for verdenskunsten. Utstillingen her på MUNCH forfølger samtalene og den gjensidige innflytelsen som utspilte seg på tvers av Atlanteren.

Abstrakt ekspresjonisme oppstår i USA, og er forbundet med kunstnere som Jackson Pollock, Mark Rothko, Lee Krasner, Helen Frankenthaler, Barnett Newman and Franz Kline. Den europeiske varianten har fått navnet «art informel» - som direkte oversatt betyr “kunst uten form”. Denne kunstretningen inkluderer kunstnere som Wols, Hedda Sterne, Pierre Soulages, Jean. Dubuffet, Asger Jorn, Antoni Tapies og flere.  

Se video: Hva er abstrakt ekspresjonisme?

2. Utforsk Levende rom 

Rommene i utstillingen etterligner studioene der kunstnerne arbeidet, med grove betongvegger og lerreter stablet langs veggene. Hva var det som drev kunstnerne til å lage malerier som krevde intens konsentrasjon og store fysiske anstrengelser? Når du beveger deg gjennom utstillingen følger du også en historisk linje: fra de første abstrakte eksperimentene, via den videre utviklingen i USA og Europa – til maleriet som en svært offentlig performance.

På utvalgte datoer spilles det også fri-jazz i utstillingen, og rommene fylles med lyd!

3. Sett deg i  Rothkos stol 

«Et maleri er ikke et bilde av en opplevelse, det er opplevelsen.»  
Mark Rothko  
 
I denne utstillingen undersøker vi både hvordan de tenkte og arbeidet i studioene sine. Fotografier og videoer av kunstnerne i arbeid er samlet sammen og forstørret, og vises i vårt spesiallagde studio i utstillingen. Gjennom bildene kan man forestille seg betingelsene kunstnerne arbeidet under, og de fysiske rommene der eksperimentene foregikk.  Det finnes et foto hvor kunstneren Mark Rothko sitter i en stol, og betrakter ett stort abstrakt maleri som han nettopp har laget. I utstillingen finner du kopier av stolen som er avbildet på det kjente fotografiet. Rothko ville, på lik linje med mange av sine kollegaer, at publikum skulle bruke god tid ved maleriene. Målet er at tilskueren skal la seg innkapsle av farger og former, og oppnå en sterk meditativ og følelsesladet tilstand. Prøv selv, tilbakelent i en av Rothkos egne stoler!  

4. BLi kjent med kvinnelige pionerer

Flere av verkene i utstillingen er laget av kvinnelige kunstnere. I Frihetens former er historien om 1900-tallets abstrakte kunst lett revidert: Vi forsøker å vise frem hvordan kvinnelige kunstnere, som ofte havnet i skyggen av sine mannlige kollegaer, har spilt en uvurderlig rolle innenfor kunstretningen abstrakt ekspresjonisme. I utstillingen får du se hvordan flere av de kvinnelige kunstnerne pløyde ny mark og oppfant tidligere uprøvde maleteknikker i etterkrigstiden. 

Bildet over til venstre viser Lee Krasners Through Blue (1963), et av flere verk i utstillingen fra kunstneren som havnet skyggen til sin verdensberømte ektemann Jackson Pollock. Til høyre er et av Helen Frankenthalers verk: Blue Bellows / Blå belger (1976).

Fra utstillingen Frihetens former på MUNCH (23.02.–21.05.2023) Foto: Munchmuseet

5. Oppdag krigens spor

Hvilken påvirkning hadde andre verdenskrig på den nye generasjonen av kunstnere som gjorde seg bemerket i etterkrigstiden? Utstillingen viser tydelig hvordan krigen satte spor både hos amerikanske og europeiske kunstnere. Der de amerikanske kunstnerne utforsket det det åpne, dynamiske og frihetssøkende ser vi at europeerne i større grad overførte det ødelagte, det stygge og de nedbrutte omgivelsene til lerretet. Likevel fant også de håp i nye materialer, farger og teknikker. Frihetens former forteller på denne måten en fascinerende historie om okkupasjon, traume og gjenoppbyggelse som også er høyst relevant for den verdenen vi lever i i dag. 

Utstillingen vises på MUNCH fra 23. mars til 21. mai 2023.