Frihetens former: Signe Emmeluth Konsert

Unik musikkopplevelse omgitt av kunst i verdensklasse.

Foto: Arild Schei 

På 1950- og 60-tallet var det tette bånd mellom den frie jazzen og det nye abstrakte maleriet. Besøker du utstillingen Frihetens former mellom klokka 15 og 21 den 12. april, får du på tilfeldige tidspunkt i løpet av dagen høre lyden av frijazz-saksofon i samspill med maleriene.

Signe Emmeluth, en av Skandinavias fremste frijazzutøvere, har fått fritt spillerom til å bruke utstillingsrommene som sitt eget lydlerret. De som besøker utstillingen i dette tidsrommet vil få oppleve spontan saksofonimprovisasjon, i det hun beveger seg blant maleriene, og gir liv til både bildene og frihetsimpulsen som skapte dem.

Signe Emmeluth er en dansk saksofonist, komponist og improvisatør som er bosatt i Oslo. Signe er en viktig del av impro-scenen i Skandinavia med sitt eget band Emmeluth’s Amoeba. Hun har også samarbeidet med folk som Mats Gustafsson, Kresten Osgood og Paal Nilssen-Love, samt spilt i Trondheim Jazzorkester. Stilistisk strekker hun seg gjerne fra de naive til det brutale. Frihet! Handling! Nå! 
 
Dette arrangementet, som er en del av utstillingen vår Frihetens former, er gratis for de som har løst inngangsbillett til MUNCH i aktuelt tidsrom.