Frihetens former: Intuitive People Konsert

Unik musikkopplevelse omgitt av kunst i verdensklasse.

Arrangement

Utstillingen i 3. etg

Intuitive People: 
Rolf-Erik Nystrøm – saksofon
Håkon Thelin – kontrabass  
Masterstudenter fra NMH (Norges Musikkhøgskole) 

På 1950- og 60-tallet var det tette bånd mellom den frie jazzen og det nye abstrakte maleriet.. Besøker du utstillingen vår Frihetens former mellom klokka 15 og 21 den 11. mars, får du på tilfeldige tidspunkt i løpet av dagen høre lyden av frijazz-saksofon i samspill med maleriene. 

Saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm og bassist/komponist Håkon Thelin har sammen medelever fra Norges Musikkhøgskole fått fritt spillerom til å bruke utstillingsrommene som deres eget lydlerret. De som besøker utstillingen i dette tidsrommet, vil få oppleve musikerne i fri dressur. Med spontan improvisasjon, beveger de seg blant maleriene, og gir liv til både bildene og frihetsimpulsen som skapte dem.

Intuitive People er et musikalsk møte mellom masterstudenter ved linjen improvisasjonsbasert samtidsmusikk på NMH, et program ledet av Rolf-Erik Nystrøm og Håkon Thelin, og utstillingen Frihetens former. Inspirert av det de opplever går studentene i dialog med kunsten. I tillegg til de spontaneimproviserte møtene mellom kunstverk og musikere, har den britiske komponisten James Saunders skapt et nytt verk spesielt for anledningen. Saunders arbeider med friform-komposisjon, der han utforsker gruppedynamikk og beslutningsprosesser.

I abstrakt ekspresjonisme er selve skapelsesprosessen en integrert del av kunsten, ikke bare det endelige kunstverket. Kunstretningen har dermed noe til felles med improvisert musikk. Abstrakt ekspresjonisme var nært tilknyttet «New York-skolen», en musikalsk metode som brukte abstrakte tegninger som partitur, og dermed nærmet seg den nye performative måten å male på.  
 
Dette arrangementet, som er en del av utstillingen vår Frihetens former, er gratis for de som har løst inngangsbillett til MUNCH i aktuell tidsperiode.