Sara Eliassen The Feedback Loop

Munchmuseet i bevegelse - samtidskunst.

Utstilling

Munchmuseet i bevegelse - Kunsthall Oslo, Dronnings Eufemias gate 34
19.04.2018 – 16.12.2018

Sara Eliassen (f. 1977) arbeider både som billedkunstner og filmskaper i Oslo, Mexico City og New York. Hun har en leken, men kritisk tilnærming til hvordan bilder og skjerm påvirker menneskets selvoppfatning og samfunnsforståelse. 

I dagens samfunn finnes skjermer og levende bilder overalt. Eliassens prosjekt The Feedback Loop er en utforskning av det visuelle språket som brukes i offentlige rom, og hvordan de levende bildene vi omgir oss med påvirker våre tanker, blikk og bevegelser. Prosjektet tar utgangspunkt i en idé om at skjermspråket ikke er nøytralt. I europeiske turist- og propagandafilmer fra 1920- og 30-tallet ble virkemidler som frykt og begjær brukt for å skape identifikasjon med visjoner om det nasjonale. The Feedback Loop undersøker hvordan elementer herfra har reist gjennom filmhistorien og fortsatt er til stede i dagens skjermsamfunn.

The Feedback Loop starter på Munchmuseet med en serie filmvisninger hvor en rekke eksempler fra filmhistorien blir satt sammen med nyere film- og videoarbeider som berører tematikken fra ulike vinkler. Dette er materiale og tankegods som danner bakteppet for kunstnerens egen intervensjon på skjermer i det offentlige rommet rundt Oslo S. Materialet settes så sammen i en utstilling i Munchmuseet i bevegelse – Kunsthall Oslos lokaler mot slutten av prosjektperioden.