Mesterverk på flyttefot Munch får nye rammer

MINIUTSTILLING: Edvard Munch hadde en radikal tilnærming til rammer. Flere av motivene fortsetter ut i rammene, slik at de blir en integrert del av kunstverket.

Utstilling

Munchmuseet, Tøyen
23.04.2018 – 06.05.2018

Munch kunne også finne på å sette bildene ut i regnet, for å få naturens interaksjon med bildene.

Før maleriene flyttes til det nye museet i Bjørvika, skal hvert maleri få en individuelt tilpasset ramme som spiller på lag med motivet, snarere enn å stjele oppmerksomhet fra det.

Bli kjent med prosessen bak utvelgelsen av nye rammer, og se hvordan disse ser ut i utstillingen Munch får nye rammer.