Jana Winderen Rats – byens hemmelige lydlandskap

Munchmuseet i bevegelse - samtidskunst og nyMusikk.

Et steinkast unna Oslos marmorhvite operahus inviterer Munchmuseet og nyMusikk deg til å lytte til Jana Winderens nye flerkanals komposisjon. Lydinstallasjonen er laget spesielt til stedet under brua i Trelastgata, ved munningen av Akerselva.

Byen har flere lydlandskap. Utenfor menneskets hørselsevne kommuniserer dyr frekvensområdet for ultralyd, det vil si over 20 000 hertz. Kunstner Jana Winderen har lenge arbeidet med undervannslyd, fra plankton til blåhval. Nå retter hun oppmerksomheten mot det urbane lydlandskapet med hypotesen om at rotter synger kjærlighetssanger til hverandre. 

I feltarbeidet sitt har Winderen gjort opptak av ultralyd i byen på kvelds- og nattestid. Dette danner grunnlaget for et nytt lydverk hvor hun skaper en møteplass mellom oss og de andre dyrene vi deler habitat med. 

Lydinstallasjonen åpner kl. 17.00, 6. september 2017 som del av Ultimafestivalen. Professor Tony Myatt (University of Surrey) har laget Spatial Audio Software til installasjonen.