PERNILLE MERCURY Fra smør til margarin

Munchmuseet i bevegelse - samtidskunst.

Bli med tilbake til Tøyen og Grønland på 1870-tallet, og opplev en teaterforestilling som tar for seg historien til kulturbyggene som i dag huser kunstgalleriet 1857 på Grønland, og Whitelight Theater F på Tøyen.

Jeg, Jomfru Mathea, ble registrert som melkehandler på tross av at jeg er kvinne! Takk gud for at vi lever i 1879 – ingen skal få presset meg ut av min butikk!

I 1879 åpnet Jomfru Mathea Schøyen en melkebutikk i Tøyenbekken 12 på Grønland, et område som på denne tiden var preget av fattigdom og prostitusjon. Endringer i det norske lovverket åpnet opp for at en ugift kvinne som Mathea fikk mulighet til å forsørge seg selv, en rettighet som ble forsterket av den norske kvinnebevegelsen som vokste frem på 1880-tallet. Parallelt, satte befolkningsvekst og den industrielle tidsalder nye krav til matproduksjon.

I det samme tidsrommet og noen kvartaler opp fra Jomfru Matheas melkeforretning, etablerte franskmannen, entreprenøren og kunstsamleren Auguste Pellerin Nordens første margarinfabrikk i Borggata på Tøyen. Pellerin ble senere kjent for sin omfattende kunstsamling med verk av Paul Cézanne, Edouard Manet og Henri Matisse, som også malte portrett av ham.

Historiene om Jomfru Mathea og Pellerin, som er knyttet til de to byggene hvor 1857 og Whitelight Theater F holder til i dag, er utgangspunktet for forestillingen Fra smør til margarin, hvor sceneaktører, billedkunstnere og folkemusikere dramatiserer Pernille Mercurys nyskrevne manus. Fortid og fremtid blandes i en noe absurd fortelling om jomfrumelk, bondeanger, løypeutvinning, ernæringsutvikling og microchip-mating.

Kan det naturlige og håndlagede overleve i møte med denne nye industrielle (manns)verden?    

Forestillingen består av to akter. 

I første akt driver Jomfru Mathea melkebutikk hvor hun selger det kortreiste naturproduktet Jomfrumelk. Olafia kommer innom etter en lang arbeidsdag blant Grønlands prostituerte og ulykkelige, og blir med på kalvefødselen på butikkens bakrom. En skygge henger over Mathea; framtidsutsiktene avbryter hverdagen som frihandlerske.

I andre akt har Pellerin, på tross av sin nå høye alder, sagt seg villing til å stille opp i ett eneste direktesendt TV-intervju med statskanalen Blue. I håp om å bli introdusert for Pellerins nye og revolusjonerende ernæringsprodukt forviller reporteren Stor-Karen Amundsen seg inn i The Factory, hvor Pellerins portrett vokter over arbeiderne,

Teaterforestillingene kan ses på 1857, Tøyenbekken 12 (i den gamle melkebutikken) og Whitelight Theater F, Borggata 9 (margarinfabrikken til Aug. Pellerin & co). Den tverrfaglige forestillingen Fra smør til margarin er et samarbeid mellom Munchmuseet, 1857 og Whitelight Theater F.