EMMA & EDVARD KJÆRLIGHET I ENSOMHETENS TID

Emma Bovarys hang til romantiske drømmerier fører henne ut i ekteskapelig utroskap og ender i tragedie i Flauberts banebrytende roman Madame Bovary. I et audiovisuelt samspill mellom Munchs kunst og Flauberts tekst kan vi se overraskende forbindelser og få nye perspektiver på de respektive verkene, og – hvis man lar det skje – også på egne liv og omstendigheter.
En pyntet kvinne sitter ved et dekket bord. Rundt henne er flere menn i mørk dress med delvis utviskede ansiktsuttrykk. Mennene nærmest kvinnen lener seg mot henne, og en av dem ser ut til å holde hånden hennes. Kvinnen stirrer rett fremfor seg med et uutgrunnelig blikk.

Utstilling

Munchmuseet, Tøyen
28.01.2017 – 17.04.2017

Emma og Edvard har begge problemer med det andre kjønn, og deres ensomhet har mange lag. Vi griper fatt i tomhet, fantasier, ensomhet, uro, desperasjon og fortrengning i Emma & Edvard – Kjærlighet i ensomhetens tid.

For første gang stilles Edvard Munchs kunst ut sammen med en omfattende videoinstallasjon. Madame B (2014) er skapt av Michelle Williams Gamaker og den internasjonalt anerkjente kulturteoretikeren, kunstneren og kuratoren Mieke Bal, som også er utstillingens kurator.

Madame B er en moderne tolkning av Flauberts roman fra 1856. Ved å sette Edvard Munchs verk og videoinstallasjonene i samspill fremheves Munchs modernitet. Gjennom denne konfrontasjonen blir vi oppfordret til å reflektere over hvordan vi ser på hverandre i sosiale sammenhenger.

Utstillingen består av åtte videoinstallasjoner sammen med rundt 75 av Munchs verk – velkjente såvel som malerier og grafikk som sjelden har vært utstilt. De ulike salene i utstillingen er knyttet til temaer rundt sosial ensomhet og den filmatiske uttrykksmåten. Ensomhet er ofte forårsaket av mangel på kommunikasjon og tilkjennegis gjennom en sosialt klønete utveksling av sideblikk. Bohemens bryllup, et av Munchs store verk, gir et godt eksempel på mislykket kommunikasjon. Bruden er isolert i sin ensomhet til tross for at hun er omringet av syv menn. Maleriet vises i nærheten av bryllupsscenen i videoinstallasjonen Madame B, der vi ser den nygifte Emma B. som beveger seg – lei og fortvilet – blant gjestene, som er opptatt med å sladre om henne. 

Det direkte (audio-) visuelle samspillet mellom Munchs kunst og Flauberts tekst gir oss muligheten til å lage våre egne fortellinger. Vi vil dermed se overraskende forbindelser og få nye perspektiver på de respektive verkene, og – hvis man lar det skje – også på egne liv og omstendigheter. Med utstillingen kommer også en omfattende bok av Mieke Bal, som tar for seg det filmatiske aspektet ved Munchs kunst ved å kombinere samtidskunstteori med Bals særegne tilnærming til kunst – direkte og nær.