Hanne Ramsdal, Rebekka Nystabakk & Amelia Beavis-Harrison Celledeling

Munchmuseet i bevegelse - samtidskunst.

Hanne Ramsdal, Rebekka Nystabakk og Amelia Beavis-Harrison ble valgt ut på bakgrunn av en åpen utlysning, der Munchmuseet og Unge Kunstneres Samfund (UKS) inviterte kunstnere til å sende inn forslag til et kunstprosjekt i bydel Gamle Oslo.

Hei du der over på andre siden av muren, se opp mot meg.

Våren og sommeren 2016 gjennomførte Hanne Ramsdal og Rebekka Nystabakk et ukeslangt skriveverksted med en gruppe innsatte i Oslo fengsel. Tekstene som ble produsert under dette verkstedet danner utgangspunktet for Celledeling, et prosjekt som forsøker å skape et møtepunkt mellom innsiden og utsiden av en sentral, men nesten usynlig, institusjon i bydel Gamle Oslo.

Gjennom en tekstsamling, lydinnspillinger og en serie opplesninger fikk publikum innblikk i tankene og historiene til en gruppe mennesker som de ellers, per definisjon, ikke får møte. Det handler om daglige rutiner, om kjedsomhet, om savnet etter det normale, om kaffe, tv og drømmer. Samtidig ble de besøkende invitert til å sende noe tilbake til fengselet, i form av sine egne skrivearbeider og refleksjoner. Landbrukets hus ble slik gjort om til et midlertidig knutepunkt mellom frihet og fraværet av frihet, en sone der avsondrede deler av Gamle Oslo ble knyttet sammen – om bare for noen uker. 

Inni fengsel med kaffe […] Alle fiender av helse ble puttet i fengsel i Helseland.

Amelia Beavis-Harrison bygget videre på tekstene fra de innsatte i sitt bidrag til Celledeling. Hun festet seg ved betydningen av kaffe i det daglige livet i fengselet, som et rutine-skapende og forenende element med omverden. Samtidig tok hun utgangspunkt i Landbrukets hus’ historiske rolle som Melkeforsyningens administrasjonsbygning med utsalg i Schweigaardsgate. Utfra kampanjen Melkeveien til Helseland fra 1930-tallet, utforsket kunstneren melkepropagandaen hvor kaffe ble karakterisert som et onde, som hørte hjemme i fengsel. Gjennom samtaler med Hanne og Rebekka, fikk Amelia vite at en utilsiktet konsekvens av ett av skriveverkstedene var at de innsattes fotballkamp måtte avlyses. I performancen Melkeveien møtes kaffen og melken til en høyst uvanlig fotballkamp med spesialdesignede kostymer, ledsaget av en operasyngende kommentator.

Deltakere i Melkeveien: Benjamin Lønne Røsler, Don Lawrence, Eirik Slyngstad, Per Magnus Barlaug, Silje Johannessen, Espen Solsbak, Eline Reve og Ksenia Aksenova.

Fotograf: Rena Li / Munchmuseet

Hanne Ramsdal (f. 1974) er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo og tar for tiden en master i teater ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun debuterte med romanen «Jeg lukket døren bak ham da han gikk» på Gyldendal Forlag i 2006. Siden har hun jobbet med tekst for litteratur, scene, film og kunst. Hun driver også teaterkompaniet Treverket sammen med to skuespillere, og har erfaring innen produksjon og regi, samt ledelse av skriveverksteder.

Rebekka Nystabakk (f. 1984) er utdannet skuespiller ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad og Kunsthøgskolen i Oslo. Etter ferdigstilt utdanning var hun med på å starte teaterkompaniet REBEKKA/HUY sammen med Huy Le Vo, som blant annet har stått bak forestillingene «Happy Birthday Putin» og «Apokalypse da». De siste årene har hun vært tilknyttet Hålogaland Teater i Tromsø. Rebekka har i tillegg til å jobbe som skuespiller også jobbet med prosjektutvikling, tekst og regi. www.rebekkahuy.no

Samarbeidet mellom Ramsdal og Nystabakk startet med prosjektet «22/7» ved Kunsthøgskolen i Oslo, et scenekunstprosjekt med utgangspunkt i hendelsene 22. juli 2011. I 2014 gjennomførte de en skrive-workshop i Tromsø Fengsel. Resultatet ble en tekstutstilling i fengselet, hvor både de innsatte og de ansatte fikk møte tekstene.

Amelia Beavis-Harrison (f. 1986) er utdannet fra Kunsthøyskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet. Som kunstner utforsker hun performance i grensesnittet mellom teater og skulptur; et sted hvor objekter kan bli båret som kostymer, bevege seg som skuespillere eller bli del av en teaterscenografi. De siste årene har Beavis-Harrison jobbet med ulike historiske hendelser som hun gjør politisk aktuelle. Hennes to år lange forskningsprosjekt på hekseprosessene i Nord-Norge, for eksempel, resulterte i en serie med arbeider som trekker paralleller mellom de historiske hekseprosessene og samtidens «heksejakt» på mennesker fra minoritetsgrupper, asylsøkere og ytringsfrihetsforkjempere. Beavis-Harrison har opptrådt både nasjonalt og internasjonalt. I 2016 deltok hun på utstillinger i Mumbai og New Delhi, og skal delta på turné-utstillingen «Arctic Hysteria» som vises i St. Petersburg og New York. I tillegg til sin egen kunstneriske praksis driver Amelia den nomadiske kunstplattformen Kunst Vardø, som hun initierte i 2015.