Munch- og Vigelandstipend

Stipendet omfatter formål relatert til Munchs og Vigelands kunst, og ytes som hovedregel til forskningsformål.

Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Stipendet omfatter emner relatert til Munch og Vigelands kunst og ytes som hovedregel til forskningsformål. Det kan også gis stipend knyttet til forskning på gjenstander/verk som tilhører Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger. Stipendet kan også søkes av utenlandske forskere.

Stipendet er admininstrert av Kulturetaten i Oslo kommune. Nærmere informasjon om søknadskriterier og kontaktinfo finner du her

Søknadsfrist: 15. september.