Kunstprat for medlem

Fordyp deg i den kontinuerlige reisen gjennom kunstnerisk utforskning, som påminner om Munchs leting etter å avdekke livets mysterier. Bli med på spennende tematiske foredrag med unike perspektiver som knytter seg til Edvard Munchs arv og årets utstillinger

Dørene åpner: 15:30
Start: 16:00

Kunstprat for medlem er en fengslende serie foredrag som fordyper Munchs tematikk. tar for seg Munch-tematikk. Utforsk Munchs arv side om side med modernismen og samtidskunsten, mens eksperter dykker ned i temaene og deres relevans for våre liv. Bli med på samtaler med filosofer, forskere, kuratorer, formidlere og andre, når de deler sin ekspertise og gir unike perspektiver innenfor Munchs kunstverden. Oppdag hvordan kunsten hans gir gjenklang og snakker til oss gjennom disse tankevekkende diskusjonene.  

Kunstprat 1: Døden 

Midt i livet ligger døden – et emne som ofte er både utfordrende og betimelig vanskelig å diskutere åpent. For Munch var døden ikke bare en del av livet, men en følgesvenn gjennom nære familiemedlemmers bortgang, hans egen kamp med sykdom og i dyptgående samtaler som utforsket de store eksistensielle spørsmålene. Den samme tematikken finner vi hos Goya, som belyste samtidens krig, overtro, død og mystikk med en bemerkelsesverdig dybde. 

Edvard Munch skrev:
“I min kunst har jeg forsøgt  
at få forklart mig livet og dets  
mening –  
Jeg har osså ment at hjælpe andre  
til at klarlægge sig livet “

(MM N 46, Munchmuseet. Datert 1930–1934. Notat. (3)) 
 
Med utstillingene som bakteppe, åpner vi døren for samtale. Kunstnerne utforsket temaet døden gjennom en rekke malerier. Kanskje har dette noe å lære oss i dag? 

Bli med når forskningsleder Gustav Jørgen Pedersen ved MUNCH og legespesialist i palliativ medisin Christiaan Rhodius deler personlige erfaringer knyttet til prosjektet 'Utforsk livet og døden med Munch', som forbinder helse- og kunstperspektiver. De vil invitere deltakerne til å reflektere over egne erfaringer, følelser og holdninger i møte med Munchs kunst, og kanskje kan dette gjøre oss mer komfortable med vår egen endelighet? 
  
Dr. Gustav Jørgen Pedersen disputerte i 2017 på en doktorgradsavhandling om Munch, Heidegger og døden (UiO). Han har skrevet flere artikler om filosofiske tilnærminger til moderne- og samtidskunst. Pedersen har jobbet som seniorrådgiver for FoU i Kulturtanken, vært instituttleder på UiT Norges arktiske universitet og er i dag forskningsleder på MUNCH. 

Christiaan Rhodius er legespesialist i palliativ medisin fra Nederland. Han har stor interesse for forholdet mellom palliativ omsorg og samfunnet. Han er forfatter av boken ‘Omdat we leven’ (Fordi vi lever) og laget flere podcaster. For eksempel ‘Aangekondigd einde - de kunst van het loslaten’ (Annonsert slutt - kunsten å gi slipp). Hans siste publikasjon er en artikkel om døden og tilknytning, “How attachment transformed my palliative practice” i Attachment Vol 17, no 1 (2023): 58-68. 

Foto: Ove Kvavik