Førvisning: Jordsvingninger for medlem

Velkommen til eksklusiv førvisning for medlem der du får utforske utstillingen før alle andre og får introduksjon til utstillingen
Maleri av en kvinne i skogen med et gresskar i hendene og et hus i bakgrunnen

Edvard Munch tenkte på naturen som «det evig store riket hvorfra kunsten får sin næring». I denne utstillingen vil mangfoldet i hans naturskildringer utforskes gjennom åtte temarom, inkludert «I skogen», «Dyrket mark», «Storm og snø» og «I en syklus», som kulminerer med 11 tidlige versjoner av de visjonære maleriene han skapte til Universitet i Oslos aula.   
   
Med vår nåværende forståelse av menneskets samspill med naturen, fremstår Munchs visjon mer relevant enn noensinne. I hans univers er ikke mennesket adskilt fra naturen, men lever i stedet på jorden med samme status som alt annet. Samtidig er følelsene og levebrødet til menneskene i bildene uatskillelige fra miljøet som omgir dem.    
   
Over tid utviklet Munch et helhetlig verdensbilde som knyttet vitenskap, biologi, jorden og kosmos sammen i et altomfattende kretsløp. Trykkene, tegningene og maleriene i denne utstillingen gir oss en helt ny forståelse av Munchs kunstnerskap: en kunstner som var fascinert av menneskehetens forhold til jorden og dens sykluser. Faktisk kan man si at verdensbildet hans var helt og holdent forankret i naturen.    
 
Utstillingen er organisert i samarbeid mellom MUNCH, The Clark Art Institute i Williamstown, USA og Museum Barberini i Potsdam, Tyskland. 
 
MUNCH deli & kafé holder åpent og byr på én gratis te eller kaffe til våre medlemmer hele dagen, samt 10% rabatt på mat.