Det fremmede i oss – En samtale om drift og begjær

Hvilken tanker hadde surrealistene om seksualitetens grenseløshet, og det menneskelige begjær?

Arrangement

Toppsal

Frigjøring av begjæret og seksualiteten var viktig for surrealistenes idé om en ny verdensorden. Påvirket av psykoanalysens teorier om drift og begjær hadde surrealistene som mål å bryte ned folks rasjonelle bevissthet, for deretter å bygge et nytt samfunn. Moral og sosiale konvensjoner skulle brytes ned, til fordel for idealet om et fritt menneske.

I et innledende foredrag vil Siri Gullestad reflektere over surrealismens revolusjonære prosjekt i lys av psykoanalytisk teori. Hvorfor kan begjæret melde seg som noe fremmed i oss, som en trang til villskap og overskridelse? Innledningen følges opp av en samtale mellom Gullestad og Lars Toft-Eriksen.

Samtalen er arrangert i samarbeid med Norsk Psykoanalytisk Forening i forbindelse med utstillingen I villskapens øye.

Dr. philos. Siri Gullestad er professor emeritus i klinisk psykologi og psykoanalytiker. Hun er forfatter av en rekke artikler og bøker innen det psykoanalytiske fagfeltet, og praktiserer som terapeut.

Lars Toft-Eriksen er førstekonservator ved MUNCH, og har en doktorgrad i kunsthistorie med Edvard Munch som tema. Toft-Eriksen er kurator for utstillingen I villskapens øye og har tidligere forsket på skandinavisk surrealisme.