Edvard Munch Art Award 2017 er delt ut til den New York-baserte kunstneren Kerstin Brätsch

Edvard Munch Art Award er en internasjonal utmerkelse for å fremme utviklingen av betydelige internasjonale talenter innen billedkunstfeltet.

Kerstin Brätsch (født 1979) er en tysk samtidskunstner, kjent for sine abstrakte malerier.

Juryens begrunnelse:

Ved å leke med alternative kunstnerpersonligheter og kollaborative dekknavn kaster den tyske multikunstneren Kerstin Brätsch et kritisk lys på ideen om det subjektive. Dette gjør hun i en tid der den digitale formidlingen av dagens overmedierte virkelighet kontinuerlig utfordrer og endrer identitetene våre.

Maleri utgjør kjernen i Brätschs kunstnerskap, men hun nærmer seg denne sjangerens tradisjoner gjennom en sinnrik bruk av ulike medier, alt fra tegning, grafisk design og skulptur til performance, videokunst og installasjon. Verkene hennes spiller på og forvandler en rekke modernistiske myter og grunnsetninger, idet hun ser på den abstrakte kunstens historie fra et feministisk ståsted. Dette utgjør grunnlaget for en løssluppen kritikk av rådende teorier omkring originalitet, opphav, åndelighet og renhet.

Brätsch har allerede utmerket seg i en rekke imponerende utstillinger og prosjekter, der de særlige kvalitetene ved kunsten hennes har kommet juryen for øye. Juryen er ellers av den mening at Kerstin Brätsch har et stort potensial til å ta kunstnerskapet sitt til nye høyder i årene som kommer, og vi kommer til å følge hennes videre karriere med stor glede og forventning.

Juryen er oppnevnt av Stein Olav Henrichsen, direktør ved MUNCH, og består av Alfred Pacquement, Massimiliano Gioni, Kathy Halbreich, Joanna Mytkowska og Simon Sheikh.

Edvard Munch Art Award

Edvard Munch Art Award markerer Edvard Munchs historiske betydning og vedvarende relevans for vår samtid. Utmerkelsen skal bidra med å fremme utviklingen av internasjonale talenter innen billedkunstfeltet.

Utmerkelsen tildeles en billedkunstner i etableringsfasen, ikke eldre enn 40 år, som har markert seg som særlig talentfull i løpet av de siste fem årene.

Prisen består i NOK 500 000 som går uavkortet til prisvinner. Den inkluderer også et gjesteopphold i Oslo og en separatutstilling med prisvinneren ved MUNCH.

Mer om EMAA

Prisen eies, styres og administreres av MUNCH. Museets direktør oppnevner prisens jury. Juryen er internasjonalt sammensatt, og består av fem meget høyt anerkjente aktører med tung kompetanse på samtidskunst. Prisen ble første gang utdelt i 2015, og gikk til den franske kunstneren Camille Henrot.

Prisen ble inntil 2019 gjennomført med støtte fra Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens helter.