Camille Henrot tildeles Edvard Munch Art Award 2015

Edvard Munch Art Award deles for første gang ut i 2015. Den nyetablerte prisen ble tildelt den franske kunstneren Camille Henrot, og overrakt av H.M. Dronning Sonja på Munchmuseet 12.desember 2015.

Camille Henrot (f. 1978) bor og arbeider i New York. Hun har en lang rekke utstillinger bak seg bak seg, blant annet separatutstillinger på New Museum i New York (2014), Schinkel Pavilion (Berlin) og Jeu de Paume (Paris). Hun markerte seg sterkt under Venezia-biennalen 2013 med verket ”Grosse Fatigue”, som hun vant Sølvløven for.

Juryen mener at Camille Henrot, gjennom en rekke prosjekter og utstillinger av høy kvalitet og spennvidde, har vist at hun er en eksepsjonelt talentfull og original kunstner. Camille Henrot tar i bruk et bredt utvalg av kunstneriske medier, inkludert tradisjonelle kunstneriske teknikker samt ny teknologi. Hennes kunstneriske praksis er særlig betydningsfull og relevant i forhold til vår tids spørsmål omkring viten, hvor kunnskap og informasjon kontinuerlig kopieres og spres gjennom moderne teknologi.

– Vi er stolte over juryens beslutning om å hedre Camille Henrot som den første mottakeren av Edvard Munch Art Award. Henrot er en viktig stemme, som den siste tiden har vist en stor evne til å fornye seg og stille relevante spørsmål i forhold til vår tid, sier Munchmuseets direktør, Stein Olav Henrichsen.

Prisens jury består i 2015 av Alfred Pacquement (leder), tidligere direktør ved Centre Pompidou i Paris, Carolyn Christov-Bakargiev direktør ved Castello di Rivoli i Torino, Hou Hanro direktør ved MAXII National Museum i Roma, Robert Storr dekan ved Yale School of Art og Solveig Øvstebø, direktør ved The Renessaince Society i Chicago.

Edvard Munch Art Award er en internasjonal utmerkelse som markerer Edvard Munchs historiske betydning og vedvarende relevans for vår samtid. Utmerkelsen består av 500 000 NOK, en utstilling på Munchmuseet og et gjesteopphold i Oslo. Utmerkelsen tildeles en billedkunstner i etableringsfasen, ikke eldre enn 40 år, som har markert seg som særlig talentfull i løpet av de siste fem årene. Utmerkelsen skal bidra med å fremme utviklingen av betydelige internasjonale talenter innen billedkunstfeltet, så vel som å styrke norsk samtidskunst ved å markere Norge som en relevant aktør innen samtidskunsten.

Prisen ble frem til 2019 gjennomført med støtte fra Statoils talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, samt Utenriksdepartementet.

– Statoil støtter talentutvikling innen idrett, realfag og kultur gjennom vårt konsept Morgendagens Helter. I ti år har vi støttet talenter innen flere samfunnsfelt. Vi gratulerer Camille Henrot som mottaker av den første Edvard Munch Art Award, sier Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør i Statoil.