Delingsforum for store og små kulturaktører: Digital formidling

Dette delingsforumet er MUNCHs initiativ til tverrfaglig erfaringsutveksling mellom kulturinstitusjoner.

Vårt mål er å bidra til rause og effektive møter med gode diskusjoner og deling av erfaringer blant bidragsytere og deltagere i forumet. 

I 2021 ønsker vi å invitere til temaspesifikke samlinger, basert på tidligere kartlagte interesser i delingsforumet.

Meld din interesse, og send gjerne forslag til problemstillinger eller aktuelle prosjekter til MUNCHs digitale produsent Ingrid Vold Bjørkamo.

Hvordan skape sosialt engasjert kunst under en pandemi?

Med Dr Cara Courage, leder ved Tate Exchange; og Dr Rebecca Sinker, Senior Research Curator for Digital Learning ved Tate

Tid: 20. januar kl. 15:30-17:00

Siden begynnelsen av pandemitiden har Tate og Tate Exchange utforsket nye tilnærminger til digital formidling og innholdsproduksjon. I denne samtalen vil de dele erfaringer og resultater fra arbeidet.

Tate Exchange er Tates plattform for sosialt engasjert og aktivistisk kunst. Programmet baserer seg i stor grad på fysiske møter og deltagende prosesser, så da koronapandemien brøt ut og krevde at museet la om til et heldigitalt tilbud, dukket det opp en rekke interessante spørsmål og utfordringer. Hvordan inviterer man publikum inn som medskapere i et heldigitalt program? Hvordan utføre sosialt arbeid når man ikke kan møtes ansikt til ansikt? Spørsmålene er aktuelle for hele museets utvidede lærings- og digitalprogram – og for kultursektoren generelt. Cara og Rebecca vil her ta for seg digital programmering ved Tate Exchange, men også snakke mer overordnet om digital økologi og læring ved Tate.  

Dr Cara Courage leder Tate Exchange, Tates plattform for socially engaged art. Courage er involvert i temaer som angår museet i det 21. århundre, det menneskestyrte og aktivistiske museet, sosialt engasjerende kunst i samfunns- og museumssammenheng samt urban planlegging og stedsskaping. Hun er forfatter av Arts in Place: The Arts, the Urban and Social Practice (Routledge, 2017), medredaktør av Creative Placemaking and Beyond (Routledge, 2018) og redaktør av den kommende Placemaking Handbook (Routledge, 2020).

Dr Rebecca Sinker er Senior Research Curator for Digital Learning ved Tate. Hun samarbeider med kollegaer, kunstnere og eksterne partnere om å initiere kreativ digital læringspraksis og forskning, i og utenfor galleriet. Sinker leder den strategiske utviklingen for digital learning ved Tate London, hvilket bl.a. inkluderer utviklingen av et kreativt digitalprogram i Taylor Digital Studio ved Tate Britain. Hun er tidligere leder av Young People’s Programme ved Tate Britain (2006-11) og er i dag Trustee ved Institute of International Visual Arts (iniva).

Møtet vil streames live og tillate deltagelse fra alle fremmøtte. Opptak av innlegget vil gjøres tilgjengelig i etterkant.

Opptak fra Delingsforum 10. november 2020

Digitalt møte med Shannon Darrough

Tid: 10. november kl. 16-17:30

I denne samlingen inviterte vi til et møte med Shannon Darrough, Digital Director ved Museum of Modern Art (MoMA). Darrough snakker om digital strategi og institusjonens erfaringer gjennom lukk og gjenåpning av fysisk museum grunnet byggeprosjekter og Covid-19. 

Shannon Darrough er direktør for digital media ved Museum of Modern Art (MoMA) i New York, der han har ansvar for design og utvikling av museets publikumsrettede digitale plattformer. I dette møtet vil Darrough snakke om digital strategi og erfaringene de hadde gjennom lukk og gjenåpning av fysisk museum grunnet byggeprosjekter og Covid-19.

Møtet ble streamet live. Opptak kan sees over. 

Om delingsforumet

Et digitalt løft kan bare realiseres gjennom samarbeid og en forening av ressurser. Dette krever åpenhet. MUNCH ønsker å dele sine erfaringer og å lære av andre. Ingen institusjon kan løse utfordringene dette skiftet fører med seg alene, derfor tilrettelegger vi for et tverrfaglig delingsforum for digital formidling mellom kulturinstitusjoner.

Vi oppfordrer institusjoner med interesse for ett eller flere av følgende temaer til å delta:

Internkompetanse: Organisasjoner må knytte til seg ny kompetanse for å ta stilling til den digitale utviklingen. Design thinking åpner opp for nye produksjonsmodeller og muligheter for samarbeid, med nye bransjer og med publikum. Hvilke organisasjonsmessige omstendigheter må være på plass for å ta denne typen kompetanse i bruk?

Medvirkning: Adopsjon av ny teknologi forenkles ved at kulturfeltet spiller på lag. Hvordan kan vi bidra til å skape tettere relasjoner mellom kultur, forskning og teknologi?

Engasjement: Å ta stilling til det digitale skiftet innebærer å bli bedre kjent med sitt publikum gjennom analyse og innsikt. Hvordan forsikrer vi oss om at vi skaper bærekraftige opplevelser som engasjerer?

Besøk delingsforumet på Facebook

Se materiale fra tidligere delingsforum