Mesterverk på flyttefot Å rense Munchs kunstverk

MINIUTSTILLING: Selv om maleriene har vært trygt oppbevart, har de ikke sluppet unna støv og forurensing. Med tiden har verkene blitt ganske skitne. Luftfuktighet, svevestøv og temperaturendringer har gjennom historien revet og slitt i malingen og fargene.

Utstilling

Munchmuseet, Tøyen
05.02.2018 – 13.02.2018

For bedre å kunne bevare samlingen, må vi analysere Munchs originale materialer og maleteknikker. På den måten vil vi blant annet bedre forstå forløpet av nedbrytingen i materialene.

I denne utstillingen har vi tatt med etiske problemstillinger knyttet til rengjøringen av Munchs malerier. Vi legger vekt på å vise hvilken kunnskap vi bruker i denne prosessen.

Utstillingen viser konkrete eksempler og aktuelle bilder.