EDVARD MUNCH MELLOM KLOKKEN OG SENGEN

Et konsentrert blikk på Edvard Munch som maler.
Edvard Munch: Selvportrett. Mellom klokken og sengen. Olje på lerret, 1940-43. Foto © Munchmuseet

Utstilling

Munchmuseet, Tøyen
10.05.2018 – 09.09.2018

Etter å ha vært vist med stor suksess i San Francisco og på Metropolitan Museum i New York, kommer Edvard Munch. Mellom klokken og sengen til Munchmuseet. Utstillingen viser mange av Munchs ubestridte mesterverk, med utgangspunkt i et av hans aller siste og mest bevegende selvportretter.


Edvard Munchs bilder har en spesiell evne til å bevege mennesker. De treffer en menneskelig nerve og kommuniserer med mange. Selv om vår forståelse av Munch i dag har endret seg fra hans egen tid, er dette noe som fortsatt gjelder. Noe av det grensesprengende i det han satte seg fore som ung kunstner, lå i hans ønske om å skape et uttrykk for fortettede følelser og stemninger – slik han kjente det og hadde sett det i sitt eget liv. Men samtidig skulle det gi gjenklang hos andre. Det skulle være bilder fra det moderne sjeleliv, som han selv kalte det.

En ting er å ha noe på hjertet, noe helt annet er det å være i stand til å realisere det som et kunstnerisk verk. Munch hadde en relativt kortvarig kunstnerisk skolering. Han var på mange måter selvlært og tok til seg det han trengte. Hva er det Munch klarer å gjøre i sine malerier som gjør dem så overbevisende? Utstillingen Edvard Munch. Mellom klokken og sengen forsøker å svare på dette spørsmålet. Den viser et utvalg av noen av Munchs mest besettende malerier fra hele hans seksti år lange kunstnerskap. Utstillingen inneholder kun malerier. Her er det verken grafikk, tegninger eller fotografier. Et slikt konsentrert fokus gjør det mulig å gå i dybden på hvem Munch er som maler.