MOT SKOGEN KNAUSGÅRD OM MUNCH

Opplev Edvard Munch gjennom Karl Ove Knausgårds øyne.

Utstilling

Munchmuseet, Tøyen
06.05.2017 – 08.10.2017

Knausgård kuraterer sommerens utstilling, Mot skogen - Knausgård om Munch, med flere malerier, grafiske trykk og skulpturer som aldri før har vært utstilt. Utstillingen fremstår som en reise fra det lyse og harmoniske gjennom det mørke og kaotiske – tilbake til en kontrollerbar virkelighet. Ved å invitere inn Knausgård får vi nye perspektiver på Munchs kunstnerskap, og hans skaperkraft er et viktig moment i utstillingen. 

Karl Ove Knausgård ønsker med utstillingen å peke på vesentlige sider av Edvard Munchs kunstnerskap, uten å ta hensyn til biografi eller kronologi: Jeg ville vise ukjente bilder, ut fra forestillingen om at man da kunne se Munch som for første gang, som det han var, en maler som aldri falt til ro, og som aldri stivnet.

Utstillingen vil romme mer enn 100 malerier og 30 grafiske verk, mange av dem vises for publikum for første gang. Knausgårds mål er å bygge opp stemninger og klanger som forplanter seg til den som beveger seg gjennom salene. Utstillingen begynner i den ytre verden, i et rom fylt av lys og sol med motiver av mennesker i hager og parker. I den neste avdelingen tømmes motivene gradvis for mennesker.

Knausgård sier: Landskapene som står alene igjen, er ambivalente størrelser – ensomheten i det mennesketomme møter kraften og villskapen i naturen: for Munch var skogen ikke bare et sted der noe endte, men også et sted der noe begynte.

Videre beveger vi oss fra det ytre til det indre, inn i det kaotiske og uferdige. Her henger malerier med rifter og hakk, som viser hvordan ujevnheter, skjødesløse strøk og dryppende maling ble dyrket av Munch, snarere enn skjult eller dekket over.

Tittelen Mot skogen - Knausgård om Munch minner oss om det truende og latente i naturen, men også om naturen i kunsten, som Munch utforsket gjennom en røff behandling av overflaten i malerier og grafikk. Til slutt forlater vi den indre verden og går ut i den ytre igjen. Hele det siste rommet vil være fylt til randen av portretter fordi, som Knausgård sier, Munchs kunst handler om relasjoner, forholdet til andre mennesker, og jeg ville synliggjøre det på en enkel måte. Samtidig var Munch en fantastisk portrettør, han ikke bare så hvem mennesker var, han kunne også fange dem inn og formidle det, akkurat som han kunne med et landskap eller et tre. 

I forbindelse med utstillingen utgir Knausgård en bok om Edvard Munch. Her reflekterer han over Munchs liv og malerier og rundt mer generelle spørsmål om kunst og liv. Boken utgis i samarbeid mellom Munchmuseet og Forlaget Oktober.

Karl Ove Knausgård (f. 1968) har oppnådd stor internasjonal suksess med bokverket Min Kamp 1–6. Hans debutroman Ute av verden ble tildelt Kritikerprisen, og siden har Knausgård høstet stor anerkjennelse for sine mange bøker, artikler og essays. I 2015 ble han tildelt Die Welts litteraturpris for sitt forfatterskap. Samme år mottok han Wall Street Journal’s Innovator Award for Literature. Knausgårds seneste bokserie er relatert til de fire årstidene, og den siste, Om sommeren, ble utgitt i august 2016.

Kurator ved Munchmuseet: Kari Brandtzæg