Jon Benjamin Tallerås Wander ponder going yonder

Munchmuseet i bevegelse - samtidskunst.

Utstilling

Galleri Oslo
11.09.2016 – 02.10.2016

Kunstprosjektet til Tallerås består av tre deler, deriblant audioguiden Fotnoter, som går fra Munchmuseet til Tøyenbekken via Gamle Oslos bakgater. I et midlertidig lokale i Galleri Oslo vises den nye fotoserien, Loitering Linguistics, som fanger opp de ulike språkene og flyktige symbolene som forekommer i byrommet, i tillegg vises tidligere verk rundt bevegelse gjennom det urbane landskapet. 

Adieu to Here No Matter Where er et silketrykk montert i Munchmuseets atrium hvor kunstnerens vandringer i nabolaget tegner konturene av et sitat av den franske dikteren Arthur Rimbaud (1854–1891). Ved hjelp av appen Runkeeper har Tallerås sine vandringer på over 28 kilometer blitt markert på kartet, hvor de former bokstavene i verkets tittel. 

Fotnoter er et lydverk og en alternativ audioguide, basert på innspillinger av kunstnerens egne observasjoner av underfundigheter i Oslo østs arkitektoniske landskap. Opptakene til audioguiden er gjort i byen, dermed fordobler verket lydbildet på vandringen. Turen begynner på Munchmuseet, tar rundt 45 minutter, og ender i en større utstilling i et midlertidig lokale i Galleri Oslo ved Tøyenbekken. 

Galleri Oslo over bussterminalen ble oppført i 1988. I sin tid var det Europas lengste innebygde handlegate, og konstruksjonen strekker seg over to bydeler. I 2008 ble Galleri Oslo kåret til byens styggeste bygg av Aftenposten og planer for å rive det begynte i 2010. I et provisorisk visningsrom for Munchmuseet i bevegelse, stiller Tallerås ut nye fotografiske verk av de ulike språkene og flyktige symbolene som forekommer i byrommet. Fotoserien Loitering Linguistics er montert på sikringsgjerder, som fungerer som midlertidig utstillingsarkitektur. De skaper en visuell rytme i rommet, og fungerer som en parallell til det urbane landskapet utenfor gallerirommet. I tillegg vises tidligere video-arbeider, som kontekstualiserer Tallerås sitt pågående arbeid med bevegelse gjennom byrommet.

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984, Oslo) gikk ut fra Kunstakademiet i Oslo i 2011. I sitt arbeid utforsker han lite brukte og ofte oversette deler av byen. Flere av hans fotografiske arbeider dokumenterer besynderlige elementer han finner i det urbane landskapet på sine vandringer, eller performancer der han tar i bruk tilfeldige rom i randsonen av funksjonell arkitektur. Tallerås deltok på Lofoten International Art Festival i 2015 og har hatt soloutstillinger ved Volt (Bergen, 2015), Akershus Kunstsenter (Lillestrøm, 2014) og Kunsthall Oslo (2012). Han var en av initiativtakerne til One Night Only (Oslo, 2008–2015).