Jasper Johns + Edvard Munch

Denne utstillingen undersøker forbindelsen mellom Edvard Munchs verk og en av de virkelig store figurene i samtidskunsten, Jasper Johns. Det har aldri tidligere vært en så omfattende utstilling av Johns’ kunst i Skandinavia.

Utstilling

Munchmuseet, Tøyen
18.06.2016 – 25.09.2016

Jasper Johns viste interesse for Munchs kunst. Johns’ første direkte møte med Munchs kunst var som tyveåring på en utstilling på Museum of Modern Art i New York i 1950. Vi vet ikke så mye om hva slags inntrykk Munchs kunst etterlot hos den unge Johns, men rundt tjuefem år senere – fra slutten av syttiårene – dukker det opp referanser til Munch i hans verk. Dette var en periode med viktige endringer i Johns’ kunst, både tematisk og formalt. Han begynte å trekke inn figurative elementer, romlig perspektiv, referanser til tid og eksistensielle spørsmål i sine bilder. Blant annet lot han seg inspirere av Munchs behandling av temaer som kjærlighet, angst, sykdom og død. Samtidig var han også opptatt av Munchs eksperimentelle tilnærming til kunst.

Utstillingen vil vi vise at Munch har spilt en langt større rolle for Johns enn man tidligere har vært klar over. Utstillingen består av rundt 130 verk – malerier, grafikk, tegninger og fotografier. Et sentralt moment er måten Munchs sene selvportrett Mellom klokken og sengen (1940-42) er forbundet med Johns' serie med abstrakte kryss-skraveringer som var et signaturmotiv for ham på syttitallet. Likheten mellom kryss-skraveringene og mønsteret på sengeteppet i Munchs selvportrett var i utgangspunktet ikke tilsiktet. Men fra 1980-84 valgte Johns å bruke denne likheten i en serie malerier med samme tittel som Munchs bilde.

Johns (f. 1930) fikk sitt gjennombrudd i USA i siste halvdel av femtiårene, med malerier basert på kjente symboler som det amerikanske flagget, målskiver, tall og bokstaver. Hans kunst brøt med den abstrakte ekspresjonismens, som dominerte amerikansk kunst på 1940- og 1950-tallet. Sammen med en kunstner som Robert Rauschenberg ble Johns en forløper for sekstiårenes amerikanske popkunst.

Jasper Johns+Edvard Munch er et samarbeid med Virginia Museum of Fine Arts (VMFA) i Richmond, USA. Etter å ha vært på Munchmuseet skal utstillingen vises der høsten 2016. Kurator for utstillingen er John Ravenal, tidligere førstekonservator ved VMFA, nå direktør for DeCordova Sculpture Park and Museum utenfor Boston, USA. Ravenal er redaktør for utstillingskatalogen som gis ut av Yale University Press. Den er fullt illustrert og inneholder en lengre artikkel skrevet av Ravenal.