Melgaard + Munch The end of it all has already happened

Hvilken relevans har Edvard Munch i samtiden? Og hvordan kan Munchs kunst sees på nye måter gjennom en samtidskunstner som Bjarne Melgaard? Med utstillingen Melgaard+Munch vil Munchmuseet utforske disse spørsmålene.

Utstilling

Munchmuseet, Tøyen
31.01.2015 – 12.04.2015

Edvard Munch blir ofte nevnt i forbindelse med Bjarne Melgaards kunst, men det er i liten grad undersøkt hva som ligger i forholdet mellom disse to kunstnerne. Det kan innvendes at det er både lett og fristende å ty til Munchs navn når man omtaler potensielle nye stjerner på den norske kunsthimmelen. Men slik utstillingen vil vise, finnes det en rekke forbindelser mellom Munchs og Melgaards kunst som stikker langt dypere enn det sensasjonelle.

På et rent formalt plan er det åpenbart at Melgaard på ett eller annet vis har latt seg prege av Munch. I Melgaards ekspressive penselføring finner man tydelige spor av den sene Munchs maleriske formspråk og umiddelbare strek. Hos Melgaard finner man også en rekke motiviske referanser til Munch, som Døden og livet (1894), Kyss (1897) og Hendene (1893-94). Med utgangspunkt i disse motivene siterer Melgaard flere steder Munch helt direkte gjennom å bearbeide motivet og tolke det i lys av sitt eget kunstneriske prosjekt. Et eksempel på dette er Untitled (Couple) fra 1997, der han bearbeider figurgruppen i Munchs Kyss. Men utstillingen vil vise at det finnes et slektskap mellom Munch og Melgaard som berører langt mer grunnleggende aspekter ved deres kunst enn malerisk formspråk og sitater. Hos Munch og Melgaard finner man ikke bare beslektede motiver, men også et tematisk slektskap som gjør det fruktbart å se disse to kunstnerne i forhold til hverandre.

Med referanse til temaer som seksualitet, kjønn, død, ensomhet og fremmedgjøring tar begge opp sentrale erfaringer for det moderne mennesket, men på bakgrunn av hver sin tid. Med utgangspunkt i tematiske berøringspunkter vil hovedfokus i utstillingen være rettet mot hvordan de to på forskjellig vis behandler nærstående ideologiske og samfunnskritiske problemstillinger. Ved å sammenstille en rekke kunstverk av Munch og Melgaard vil Munchmuseet med denne utstillingen undersøke hvordan de på ulikt vis og med forskjellige motiviske referanser kretser rundt en beslektet romantisk og dystopisk sivilisasjonskritikk.

Munchs kunst blir, gjennom hans kunsthistoriske betydning og popularitet, utsatt for en omfattende eksponering i en bredere offentlighet, men det blir i liten grad stilt spørsmål omkring denne eksponeringen og hva hans aktualitet kan være i dag annet enn som kulturhistorisk ikon. Med utstillingen ønsker museet også å rette søkelyset mot Munchs samfunnsaktualitet i dag.

Det samfunnsaktuelle, politiske og kritiske står sentralt i Melgaards kunstnerskap. Med referanse til politiske og sosiale problemstillinger, gjerne i form av marginale og subkulturelle fenomener, har han gjennom sitt kunstnerskap reist provoserende og kritiske spørsmål. Vi vil i dette perspektivet undersøke forholdet mellom kunstnernes kritiske potensial, og ikke minst hvordan Munchs kunst står seg i forhold til Melgaards kritikk av sosiale og politiske forhold i samtiden.

Foruten verk av Edvard Munch bygger utstillingen på en rekke eldre arbeider av Bjarne Melgaard, som inkluderer maleri, tegning, video og skulptur. Melgaard bidrar også med en rekke nye arbeider, som presenteres samlet i en egen sal. Her viser han en serie malerier og en gruppe skulpturer som kretser rundt temaet «Skater Rats», og man kan kanskje ane noe av den samme stemningen som man finner i Munchs maleri Melankoli fra 1891. Denne delen av utstillingen omfatter også et soundtrack, tøydukker og klesplagg laget i samarbeid med klesmerket 69. Gjennom disse verkene tematiserer Melgaard sitt forhold til Munch, og det han opplever som viktig hos ham.

Om utstillingen

Bjarne Melgaard og kurator Lars Toft-Eriksen samtaler om Melgaards kunstnerskap og arbeidet med utstillingen.