Tilgjengeliggjøring av Edvard Munchs kunstnerskap digitalt

Da Edvard Munch testamentere sin omfattende samling til Oslo kommune, ville han at den skulle være tilgjengelig for allmenheten. Med støtte fra Bergesenstiftelsen, kan MUNCH snart ferdigstille det omfattende arbeidet med å tilgjengeliggjøre hele kunstnerskapet digitalt.

For å danne seg et bilde av en kunstner, er det viktig å ha tilgang til selve kunsten, noe som er lettere sagt enn gjort. Ofte er verkene spredt over store deler av verden, eid av utallige private samlere og offentlige museer. Selv om mange av disse er veldig generøse, og gjør kunsten de eier tilgjengelig i utstillinger og publikasjoner, er det ressurskrevende å skaffe seg en helhetlig oversikt over en kunstners kunstproduksjon. En verkskatalog – eller oeuvrekatalog – er et viktig hjelpemiddel i dette arbeidet.

En verkskatalog er en komplett, illustrert katalog over en kunstners verk, som samler alle nyttige fakta på ett sted. I en slik katalog vil hvert kjente verk være representert med illustrasjon og tittel, i tillegg til de viktigste opplysningene om datering, mål, teknikk, medium, og lignende. Er den kunstneriske produksjonen stor og rommer flere teknikker – slik som i Munchs tilfelle – utgis det gjerne en katalog for hver av de forskjellige teknikkene.

Siden MUNCH forvalter Edvard Munchs arv til Oslo kommune, og dermed rundt 2/3 av hans kunstneriske produksjon, er det naturlig at museet har tatt ansvaret for katalogisering av Munchs kunstnerskap. Verkskatalogen over Munchs grafiske verk ble utgitt i bokform i 2001, mens verkskatalogen over maleriene hans kom i 2008, til sammen mer enn 2200 sider fordelt på fem bind med en total vekt på hele 16 kilo. Da museet ønsket å komplettere verkskatalogene med en oversikt over alle Munchs skrifter og tegninger, ble det derfor bestemt å flytte arbeidet til digitale formater. I 2010 ble skriftene publisert på nett, og siden 2013 har museet jobbet systematisk for å inkludere alle Munchs malerier, grafiske verk, tegninger, skulpturer og fotografier i en digital verkskatalog – med dedikert støtte fra Bergesenstiftelsen.

Avfotografering av maleriet "Stoffutveksling. Liv og død" (1898–1899)

Avfotografering av maleriet "Stoffutveksling. Liv og død" (1898–1899)

Selv om en god del av arbeidet fortsatt gjenstår, er den digitale verkskatalogen allerede nå til glede for et bredt publikum. Samtidig er den et viktig redskap for fagfolk over hele verden. Når arbeidet er fullført i 2025, kan vi danne oss et enda mer komplett bilde av Edvard Munch og hans kunstnerskap. Det et bare å glede seg!

 Les mer om arbeidet med digitalisering av tegningskatalog (2017-2020) her