Utlån

Museet har en utstrakt utlånsvirksomhet. Utlånsprogrammet bidrar til å øke publikums kunnskap, forståelse og interesse for kunst.

Gjennom utlån av kunstverk ønsker vi å øke allmennhetens kunnskap om samlingene, nå nye målgrupper, og bidra til utstillingsprosjekter og ulike programmer både i Norge og internasjonalt. Museet ønsker også å oppfordre til samarbeid og utveksling mellom museer og utstillingssteder.

Alle utlån administreres sentralt, inkludert utlån av kunstverk fra Stenersensamlingen. Utlånsforespørsler vurderes av museets utlånskomité, og beslutningene foretas på bakgrunn av en samlet vurdering.

Søknad

Grunnet arbeidet med flytting til nytt museum i Bjørvika har Munchmuseet dessverre ikke ha anledning til å behandle mottatte låneforespørsler før i august 2021.

Forespørsler om utlån skal gjøres skriftlig via post adressert til museets direktør. Forespørselen må sendes senest 12 måneder før utstillingsåpning. For mer omfattende utlån er søknadsfristen minimum 24 måneder før utstillingsåpning. Hvis utstillingen skal vises flere steder, må det fremgå av forespørselen.

For å muliggjøre saksbehandlingen skal forespørselen inneholde følgende dokumenter:

  • Grunnlag for søknaden
  • Utstillingsperiode og -tittel
  • Beskrivelse av utstillingskonseptet
  • Liste over verk som ønskes lånt (kunstner, tittel, teknikk, mål, inventar- eller Woll-nummer)
  • Fasilitetsrapport

Fasilitetsrapport

Vi krever at alle låntakere fyller ut en standard klima- og sikkerhetsrapport (fasilitetsrapport) og legger den ved søknaden. Videre kreves en utskrift som dokumenterer de klimatiske forholdene i utstillingsarealene over en tremåneders periode. Dersom det er søkt om lån til en utstilling på flere utstillingssteder, må fasilitetsrapporter sendes fra alle utstillingsstedene. Det er et krav at låntakere bruker en profesjonell stab som er trent i å håndtere kunstverk. Søknad om utlån uten fasilitetsrapport vil ikke bli behandlet.

Dersom utstillingssteder ikke har egen fasilitetsrapport, kan skjema til utfylling lastes ned her.

Kostnader

Låntaker vil bli belastet med et lånegebyr. I tillegg er låntaker ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med lånet, som for eksempel forsikring, innramming, glassing, leie av transportkasser, pakking og transport av kunstverk og utgifter til Munchmuseets kurér og sikkerhetsinspeksjon.

Alt nødvendig konserveringsarbeid, innramming, og montering vil bli fakturert. Estimerte utgifter knyttet til forberedelse av utlånet vil bli gitt etter behandlingen av låneforespørselen, og låntaker må bekrefte at de aksepterer betalingsforpliktelsen før forberedelsene kan påbegynnes. Dersom et lån blir kansellert etter at avtale er inngått vil kostnader normalt påløpe.

Forespørsel om utlån fra Munchsamlingen sendes til:
Munchmuseet | Postboks 2823 Tøyen | 0608 Oslo

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer