Utlån

Gjennom utlån av kunst ønsker MUNCH å øke allmennhetens kunnskap om våre samlinger, nå nye målgrupper, og bidra til utstillingsprosjekter og ulike programmer både i Norge og internasjonalt. Vi ønsker også å bidra til samarbeid og utveksling mellom museer og øvrige kunstinstitusjoner.

MUNCH setter stor pris på interessen for samlingen og vurderer alle låneforespørsler som oppfyller våre kriterier til utlån. Alle forespørsler vurderes av museets utlånskomité, og beslutninger foretas på bakgrunn av en samlet tverrfaglig evaluering.

Søknadsprosess

Låneforespørsel sendes til MUNCH via søknadsskjema senest 12 måneder før utstillingens åpningsdato. For mer omfattende utlån er søknadsfristen minimum 24 måneder før utstillingsåpning. Skal utstillingen vises flere steder, må det komme frem av forespørselen.

For å sende inn din forespørsel, fyll ut søknadsskjema her.

Vennligst vær forberedt på å oppgi følgende informasjon:

 • Utstillingsperiode og -tittel
 • Beskrivelse av utstillingskonseptet
 • Liste over verk som ønskes lånt (kunstner, tittel, teknikk, inventar- eller Woll-nummer)
 • Fasilitetsrapport

Forespørselen vil registreres og vurderes kun når all nødvendig informasjon blir sent. Endringer av visningssted, lånedatoer, verkslister og lignende etter at forespørselen er bekreftet, skal sendes på e-post til registrar@munchmuseet.no.

Fasilitetsrapport

Alle låntakere skal fylle ut en standard klima- og sikkerhetsrapport (fasilitetsrapport) og legge den ved søknaden. Videre kreves det en utskrift som dokumenterer de klimatiske forholdene i utstillingsarealene over en tre-måneders periode, som korresponderer med den forespurte låneperioden.

Dersom det er søkt om lån til en utstilling på flere utstillingssteder, må fasilitetsrapport og klimamålinger fra alle utstillingsstedene oversendes. Søknad om utlån uten fasilitetsrapport og klimamålinger vil ikke kunne behandles.

Dersom utstillingssteder ikke har egen fasilitetsrapport, kan skjema fra American Alliance of Museum lastes ned og benyttes.

Lånevilkår

Låneavtale og forsikring

MUNCH utsteder egen låneavtale som sendes til låntaker etter at låneforespørselen er godkjent.

Alle objekter som lånes ut, må dekkes av vegg-til-vegg-forsikring som omfatter tap eller skade, inkludert forsikring mot terrorisme, gjennom hele låneperioden. Låntager har ansvar å forsikre objektene.

Transport

Transport av objekter fra MUNCHs samling kan kun utføres av transportaktører med gyldig sertifisering fra ICEFAT eller ARTIM.

Klima

MUNCHs klimakrav tilsvarer internasjonale, forskningsbaserte standarder.

Låntager må vise til at fasilitetene opprettholder følgende krav:

 • Temperatur: 14‒22 °C
 • Relativ fuktighet: 40‒60 %. Tillatte fluktueringer på 8 prosentpoeng innenfor 24t.
 • Lysnivåer: 50 LUX for verk på papir, 200 LUX for malerier. I tilfellet særskilte krav vil informasjon blir sendt etter at utlånet godkjennes.  

Kostnader

Norske institusjoner blir ikke belastet med lånegebyr.

Andre låntakere vil bli belastet med et lånegebyr med følgende satser:

 • Låneavgift per objekt                                              4500 NOK
 • Lån av objekter fra permanente utstillinger   7000 NOK
 • Låneavgift fotokopier                                             1000 NOK

I tillegg er låntaker ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med lånet, inkludert, men ikke begrenset til følgende:

 • Forsikring, vegg-til-vegg
 • Innramming og glass
 • Konservering (timekostnad: 950 NOK + 25% MVA)
 • Leie av transportkasser
 • Pakking og transport av låneobjekter
 • Utgifter til kurer (alle utlånte objekter fra MUNCH ledsages av kurer)
 • Utgifter til sikkerhetsinspeksjon

Estimerte utgifter knyttet til et utlån sendes til låntaker etter behandlingen av låneforespørselen.

MUNCH erkjenner at et lån kan kanselleres eller trekkes tilbake av gyldige grunner, men forbeholder seg retten til å belaste låntakeren for eventuelle kostnader som kan ha oppstått. Kanselleringer må gjøres skriftlig til registrar ansvarlig for utlånet.