Utlån

Museet har en utstrakt utlånsvirksomhet. Utlånsprogrammet bidrar til å øke publikums kunnskap, forståelse og interesse for kunst.

Gjennom utlån av kunstverk ønsker vi å øke allmennhetens kunnskap om samlingene, nå nye målgrupper, og bidra til utstillingsprosjekter og ulike programmer både i Norge og internasjonalt. Museet ønsker også å oppfordre til samarbeid og utveksling mellom museer og utstillingssteder.

Alle utlån administreres sentralt, inkludert utlån av kunstverk fra Stenersensamlingen. Utlånsforespørsler vurderes av museets utlånskomité, og beslutningene foretas på bakgrunn av en samlet vurdering.

Søknad

Forespørsler om utlån skal gjøres skriftlig via post adressert til museets direktør. Forespørselen må sendes senest 12 måneder før utstillingsåpning. For mer omfattende utlån er søknadsfristen minimum 24 måneder før utstillingsåpning. Hvis utstillingen skal vises flere steder, må det fremgå av forespørselen.

For å muliggjøre saksbehandlingen skal forespørselen inneholde følgende dokumenter:

  • Grunnlag for søknaden
  • Utstillingsperiode og -tittel
  • Beskrivelse av utstillingskonseptet
  • Liste over verk som ønskes lånt (kunstner, tittel, teknikk, mål, inventar- eller Woll-nummer)
  • Fasilitetsrapport

Fasilitetsrapport

Vi krever at alle låntakere fyller ut en standard klima- og sikkerhetsrapport (fasilitetsrapport) og legger den ved søknaden. Videre kreves en utskrift som dokumenterer de klimatiske forholdene i utstillingsarealene over en tremåneders periode i en periode som korresponderer med den forespurte låneperioden. Dersom det er søkt om lån til en utstilling på flere utstillingssteder, må fasilitetsrapporter fra alle utstillingsstedene oversendes. Søknad om utlån uten fasilitetsrapport vil ikke bli behandlet. Det er videre et krav at låntakere bruker en profesjonell stab som er trent i å håndtere kunstverk.

Dersom utstillingssteder ikke har egen fasilitetsrapport, kan skjema fra American Alliance of Museum lastes ned og benyttes. Alternativt kan man bruke standardskjema fra UK Registrars Group. Benyttes denne må både skjemaene «Facilities Report» og «Facilities Report: Security Supplement» fylles ut. «Facilities Report: Display Case Supplement» må fylles ut dersom det er ønskelig å benytte monter i visning av lånet.

Vi godkjenner kun fasilitetsrapporter fra disse tilbyderne.

Kostnader

Låntaker vil bli belastet med et lånegebyr. I tillegg er låntaker ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med lånet, som for eksempel forsikring, innramming, glassing, konservering, leie av transportkasser, pakking og transport av kunstverk, og utgifter til Munchmuseets kurér og sikkerhetsinspeksjon.

Alt nødvendig konserveringsarbeid, innramming, og montering vil bli fakturert. Estimerte utgifter knyttet til forberedelse av utlånet vil bli gitt etter behandlingen av låneforespørselen, og låntaker må bekrefte at de aksepterer betalingsforpliktelsen før forberedelsene kan påbegynnes. Dersom et lån blir kansellert etter at avtale er inngått vil kostnader normalt påløpe.

Forespørsel om utlån sendes til:
Munchmuseet
Postboks 3304 Sørenga
0140 Oslo