Toril Johannessen

Imaginary Networks (2015–26)

Imaginary Networks  består av en serie diagrammer som viser kunstnerens forsøk på å kartlegge hvordan hun over tid – fra barndommen til i dag, og noen år inn i fremtiden – har forestilt seg hvordan datamaskiner prosesserer informasjon og kommuniserer. Presentert som diptyk, kartlegger hun på den andre siden hvordan hun gjennom de samme årene har forstått det som foregår i menneskehjernen, og det blir mulig å se hvordan hjernen og datamaskinen raskt ble tilsynelatende nært forbundet i løpet av kunstnerens liv.

Toril Johannesen (f. 1978 Norge, basert i Bergen) er billedkunstner. Et gjentakende tema i kunsten hennes er påvirkningen historisk og teknologisk utvikling har på sanselighet og representasjon, og hun kombinerer gjerne historiske kilder med sine egne subjektive undersøkelser og innsamlinger av data. Hvordan vestlige vitenskapsmetoder sameksisterer med andre rammeverk for kunnskap, verdi og tro, er spesielt interessant for Johannessen, som ofte bruker historiefortelling som et element i verkene sine.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer