Silje Linge Haaland

With the without (2022)

Installasjonen med video og skulpturer har famling og leting som modus, en søken etter varme og forsoning i en fragmentert virkelighet, som kunstneren beskriver som “et akutt: hva, hvor, hvordan.” I videoverket reorganiserer og rekontekstualiserer Haaland biter fra et enormt arkiv av egne opptak og funnet materiale til en komposisjon som kan oppleves som en visuell form for støymusikk. Som en del av installasjonen har Haaland festet og innfelt brukte SIM-kort på en avkappet trestamme, noe som kobler SIM-kortenes minne sammen med trærnes årringer og spor av tid.

Silje Linge Haaland (f. 1984 Bergen, basert i Oslo, Norge) er kunstner og poet og arbeider med bilder i form av tekst, skulptur og video i romlige installasjoner. Som kunstneren selv skriver lar hun “objekter ‘falle’ ut av videoskjermen og inn i rommene, som ekko eller avfall fra videoene, ofte i form av stillbildetepper, formskjærte fotografier, fargepigmenter eller skulpturer. Arbeidene henviser til kaoset i vår tidsoppfattelse, der virkeligheten fremstilles og utvinnes som en ressurs parallelt med katastrofer og konflikter. Den enorme mengden av informasjon teknologien produserer, etterlater oss med en meningsmetta, nesten utmatta virkelighet.”

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer