UNG Changemakers

I denne samtaleserien fokuserer vi på unge mennesker som gjør en forskjell. Gjennom programmet UNG CHANGEMAKERS inviterer vi ulike stemmer til å snakke om hva som skal til for å skape endringer i samfunnet.
Fra åpningen av UNG-programmet, februar 2022.

Arrangement

Amfi

Bilde: Fra åpningen av UNG-programmet i februar 2022. Foto: Michael Vera Cruz Angeles © Munchmuseet

OBS: Dette arrangementet er flyttet fra 11. mai til 1. juni. Billettholdere vil bli kontaktet.  

I andre del i denne samtaleserien kommer Assata og Zeenat Amiri Waaler og vi skal diskutere om bipoc trenger å ta plass i hvite kunstrom eller lage sine egne. Hvorfor skal man ta plass der man er underrepresentert? Hvordan kan man, som et kollektiv, helbrede ulike opplevelser av diaspora i kunstrom og er det i det hele tatt mulig å skape trygge kunstrom i Norge? 

ASSATA er et aktivistisk og kuratert bibliotek som samler verk fra revolusjonære forfattere fra hele verden. Vårt overordnede fokus er avkolonisering og kritisk granskning av samfunnsstrukturer vi lever under ved bruk av revolusjonær kunnskap. Gjennom studie, fellesskap og dialog skal vi sentrere stemmer som historisk har blitt ekskludert. Sammen med nærmiljøet og aktivister skal ASSATA skape et inspirerende fristed som inviterer inn til læring, organisering og fremgang.  

Zeenat Amiri Waaler er kunsthistoriker og kunstformidler bosatt i Oslo. Hun fokuserer på å ufarliggjøre kunsten og kunstrommet for publikum som kan oppleve institusjonene som utilgjengelig, samt å tilgjengeliggjøre kunsten gjennom et inkluderende språk. Hennes praksis omhandler avkolonialisering av kunst, samt å fokusere på kunstfortolkning som en maktforskyvning fra museet til publikum.