The Waterfront Ideas: Hvem bestemmer historien om pandemien?

Vinnerne skriver historien. Det har vi alltid hørt, men er det nødvendigvis slik?

Arrangement

DIGITAL

Korona-pandemien kommer til å være en av de mest grunnleggende hendelsene i samfunnet vårt dette hundreåret. Diskusjonen om hvordan den historien skal skrives har allerede begynt, det så vi tydelig i debatten etter Korona-kommisjonens rapport. Men kampen om historien er langvarig. Noen av de heftigste diskusjonene det siste året handler om hvordan vi skal forstå andre verdenskrig, og både bøker og TV-serier har blitt gjort gjenstand for sterk og heftig debatt.

Er det greit at historien er subjektiv, ut fra hvem som forteller? Eller bør vi stille kvalitetskrav til historiefortellere? Hva betyr historien egentlig? Kan vi bruke klassisk historiefortelling til å bearbeide vår kollektive sorg over det som er tapt, og kan vi bruke historien til å skape et kollektivt minne som gjør at vi lærer og unngår å kopiere våre feil?

Hvem er det egentlig som skriver historien vår? Hvis det er så viktig, er det da greit å overlate jobben til historikere, forfattere og økonomer, eller bør vi stole på regjeringens egne evalueringer? Og hvilken verdi har personlige historiefortellinger, med sin mer eller mindre sminkede versjon av virkeligheten?

Deltakere

Einar Lie,  Professor i historie ved Universitetet i Oslo

Fremtredende forsker innen norsk økonomisk historie, og forfatter av en rekke historiebøker, alt fra Statistikkens historie i Norge til historiebøker for Norsk Hydro, Finansdepartementet og Norges Bank. Foredragsholder og samfunnsdebattant, og leder av Lie-utvalget, som i 2019 utredet behovet for en redningsaksjon for "utsatte humaniorafag".

Nora Mehsen, Kriminolog, forfatter og samfunnsdebattant

Prisbelønnet samfunnsdebattant med interesse for temaer som antirasisme, feminisme og aktivt medborgerskap. Tidligere leder for Skeiv verden og fast spaltist i Morgenbladet. Jobber nå som likestillingsbyråkrat.

Henrik H. Langeland, Forfatter og skribent med flere bestselgende romaner

Tidligere redaktør for tidskriftet Vinduet. Er også kjent for at han fra 2014 til 2017 var engasjert for å skrive bok om den nyere historien i Aker. Doktorgrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og holder skrivekurs og seminarer for alle som har ambisjoner om å skape bedre fortellinger.

Debattleder: Mah-Rukh Ali

Mak-Rukh Ali er forfatter og seniorrådgiver i Nucleus. Hun har omfattende erfaring som journalist, blant annet ti år som nyhetsanker i TV2, og har også jobbet i NRK, Dagens Næringsliv, Dagbladet og Aftenposten. Mah-Rukh har skrevet to bøker om Midtøsten, og har spesialisert seg på sikkerhetspolitikk.