Debatt: Hvorfor tør ingen å ta de upopulære beslutningene lenger? The Waterfront Ideas

Røykeloven og styrekvotering var verken en velgermagnet eller en politisk sak som ble applaudert, men så innlysende logisk det virker i etterkant. Hva kreves av politikere og ledere som tør lede og ta valg de er overbevist om ettertiden vil takke dem for?
DIGITAL

Christian Strand (NRK) leder samtalen og i panelet sitter:

  • Tone Sofie Aglen, politisk kommentator VG
  • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, tidligere leder Krf.
  • Ansgar Gabrielsen, konsulent,  tidligere næringsminister

Om deltakerne


Tone Sofie Aglen er politisk kommentator VG. Hun kom til stillingen fra samme rolle i Adressa. Aglen har vært politisk aktiv på høyt nivå for både SV og Senterpartiet, vært rådmann i  Moskenes i Lofoten og direktør i SIVA, selskapet for industrivekst.

Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Han har hatt statsrådsposter i både Bondevik I- og Bondevik II-regjeringen i periodene 1997–2000 og 2001–2005. Som helseminister var han tidlig ute med å forby røyking på offentlig sted, og Norge ble det andre landet i Europa som innførte dette, basert på tilgjengelig kunnskap om farene ved røyking.

Videre har Høybråten vært stortingsrepresentant, president for Nordisk råd, generalsekretær for Nordisk ministerråd,  partileder i Krf , rådmann i Oppgård og sjef for Rikstrygdeverket.

Han var styreleder i Den globale vaksinealliansen GAVI, et offentlig/privat samarbeid for å øke tilgangen til immunisering i fattige land og er forfatter av tre bøker.

Ansgar Gabrielsen, er konsulent AGC Consult. Han var tidligere næringsminister i 2001–2004 og helseminister 2004–2005. Gabrielsen er særlig kjent for som næringsminister å ha fått gjennom minst 40 prosent deltakelse av kvinner i bedriftsstyrer for store aksjeselskap Han var ordfører i Lindesnes 1987–1993. Høsten 2005 startet Gabrielsen eget foretak med konsulentvirksomhet i Oslo. I 2008 utga han boken Brev til en minister. I 2005 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Christian Strand leder debatten. Han har også jobbet som reporter, nyhetsanker og talkshow-vert og ledet «Forbrukerinspektørene» i NRK. Strand deltok i «Skal vi Danse» på TV2.

Om The Waterfront Ideas


Debattserien The Waterfront Ideas er et samarbeidsprosjekt mellom MUNCH og Deloitte Norge.

Hvor ofte har du sett en debatt i Norge, og tenkt at «der lærte jeg lite nytt, det var bare velkjente aktører som slo hverandre i hodet med de samme gamle argumentene en gang til»?

Samfunnsdebattene blir dominert av politiske interesser, eller av særinteressegrupper med sterk argumentasjon. Kulturlivet eller næringslivet trekker seg ofte ut av debatten, eller ønsker ikke av ulike grunner å delta. Vi ser også relativt sjelden den helt kontroversielle stemmen, eller den banebrytende nye – kanskje farlige – tanken. Mange debatter følger vante og trygge spor med velkjente stemmer som aktører.

The Waterfront Ideas er en ikke-kommersiell debattarena, med enkeltarrangementer som avholdes hos Munchmuseet eller i Deloittehuset i Oslo.

Arrangementene er åpne for alle som ønsker å delta.