Hvor er de moderate stemmene i en polarisert tidsalder? The Waterfront Ideas

Dagens ordskifte blir stadig mer preget av ytterfløyer. I denne utgaven av debattserien The Waterfront Ideas adresseres årsakene til vår polariserte tidsalder, hvor de moderate stemmene blir stadig mindre synlig.
DIGITAL DEBATT

Forskere mener at sosial distansering, kombinert med økende bruk av sosiale medier, fører til en urovekkende polarisering av debattklimaet vårt. Ordskiftet rundt valgkampen i USA, rasisme og smittevern blir preget av ytterfløyer verden over. Radikaliserte stemmer vinner frem og moderate stemmer blir mindre synlig. Hva skyldes dette og hvilke krefter er det som egentlig polariserer dagens ordskifte?

I denne debatten, ledet av Mah-Rukh Ali, møter du Ingerborg Volan, Selma Moren og Petter Bae Brandtzæg. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

Om deltakerne: 

Ingeborg Volan er redaktør for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv og mediehusets teknologikommentator. Hun har jobbet i skjæringspunktet mellom journalistikk, teknologi og sosiale medier i 20 år og har tidligere blant annet vært sosiale medier-rådgiver i NRK, ledet innovasjonsteamet NRKbeta og utviklingsredaktør i Adresseavisen. Hun er norsk medlem i styret i World Editors Forum og leder teknologiutvalget i Norsk Redaktørforening.

Selma Moren er journalist og samfunnsdebattant. Hun ble ferdigutdannet i 2019, og jobber nå som debattredaktør i Dagsavisen, hvor hun også skriver kommentarer. Hun har tidligere jobbet for Aftenposten Si ;D – debatt for ungdom, og engasjert seg i unges posisjon i samfunnsdebatten.  I 2020 opprettet hun en egen debattside for ungdom i Dagsavisen, og jobber økt mangfold i debattspaltene.

Petter Bae Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital. Han har forsket i en årrekke på sosiale medier og falske nyheter, og hvordan nye teknologier og kunstig intelligens påvirker oss. Han er aktiv i samfunnsdebatten og skrevet flere titalls kronikker om sosiale mediers inntog i den offentlige sfæren.

Debattleder Mah-Rukh Ali er forfatter og seniorrådgiver i Nucleus. Hun har omfattende erfaring som journalist, blant annet ti år som nyhetsanker i TV2, og har også jobbet i NRK, Dagens Næringsliv, Dagbladet og Aftenposten. Mah-Rukh har skrevet to bøker om Midtøsten, og har spesialisert seg på sikkerhetspolitikk.   

Om The Waterfront Ideas

Debattserien The Waterfront Ideas er et ikke-kommersielt samarbeidsprosjekt mellom MUNCH og Deloitte Norge.

Hvor ofte har du sett en debatt i Norge, og tenkt at «der lærte jeg lite nytt, det var bare velkjente aktører som slo hverandre i hodet med de samme gamle argumentene en gang til».  Samfunnsdebattene blir dominert av politiske interesser, eller av særinteressegrupper med sterk argumentasjon. Kulturlivet eller næringslivet trekker seg ofte ut av debatten, eller ønsker ikke av ulike grunner å delta. Vi ser også relativt sjelden den helt kontroversielle stemmen, eller den banebrytende nye – kanskje farlige – tanken. Mange debatter følger vante og trygge spor med velkjente stemmer som aktører.

Arrangementene er åpne for alle som ønsker å delta.