Samtale: Kunst, historie og identitetspolitikk

Bård Larsen, Ingebjørg Sofie Larsen, Mohamed Abdi og Lars Toft-Eriksen møtes i en samtale moderert av Lena Lindgren.

Arrangement

MUNCH, Tøyen

Utstillingen Gi meg et navn har skapt diskusjon om hvordan man kan forstå kunst og historiske kilder i lys av aktuelle problemstillinger knyttet til mangfold, identitet og rasisme. Med denne samtalen ønsker museet å belyse disse problemstillingene og sette dem inn i et større perspektiv knyttet til vår tids store debatt om identitetspolitikk. 

Bård Larsen er historiker i Civita. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om temaer som ideologi, konflikt, politisk islam og totalitarisme.

Ingebjørg Sofie Larsen er stipendiat ved Norges Musikkhøgskole og tidligere kulturredaktør i tidsskriftet Minerva. 

Mohamed Abdi er kurator for Gi meg et navn. Han er lærer og skribent, og har vært spaltist i Klassekampen, Morgenbladet og Dagsavisen. Han er særlig opptatt av hvordan det flerkulturelle samfunnet i Norge skal være mest mulig inkluderende.

Lars Toft-Eriksen er kurator for Gi meg et navn. Han jobber som førstekonservator ved MUNCH, og har en doktorgrad i kunsthistorie med Edvard Munch som tema. Toft-Eriksen har spesialkompetanse innen modernisme og 1900-tallets avant-garde, men arbeider også med samtidskunst.

Lena Lindgren er forfatter og politisk kommentator i Morgenbladet.