Fredag: Lesesirkel med kunstnerkollektivet Carrie Tekst på MUNCH, vol.1. Uferdig

Som en del av festivalen Tekst på MUNCH, vol .1. Uferdig, kan du bli med på en felles lesning av Edvard Munchs tekster sammen med kunstnerkollektivet Carrie.

Arrangement

Amfi / MUNCH, Bjørvika

Edvard Munch hadde sin egen måte å skrive på. Han brukte tekst for å samle løse tanker og utforske ideer, og notatbøkene hans er fulle av bearbeidelser og overstrykninger. Lite av det Munch skrev kan regnes som «ferdig» i tradisjonell forstand – i stedet kan det forstås som spontane nedtegnelser og litterære utkast.

Bli med på en felles lesning av Munchs tekster sammen med kunstnerkollektivet Carrie, som jobber i skjæringspunktet mellom scenekunst, billedkunst og litteratur.

Begrenset antall plasser. Gratis påmelding for de som har fredagspass.